Go to Top

Oddaja premoženja v najem – ne pozabite na davčne obveznosti!

Oddaja premoženja v najem lahko za najemodajalca predstavlja vir zaslužka, vendar mu hkrati nalaga tudi določene obveznosti iz tega naslova. Dosežene dohodke iz oddajanja premoženja v najem so namreč fizične osebe za leto 2019 dolžne napovedati do 28. februarja letos.  

Sobodajalec ali s.p.

Oddaja premoženja v najem predstavlja odlično priložnost za dodatni zaslužek, še posebej posameznikom, ki imajo v lasti razpoložljivo nepremičnino. Ali ste vedeli, da mora najemodajalec, ki opravlja dejavnost kot fizična oseba, izdati račun? Niste prepričani, da izpolnjujete vse pogoje za sobodajalca? Pišite našim strokovnjakom in se dogovorite za pravno in davčno svetovanje!

Informativni izračun plače

Kaj se šteje kot oddaja premoženja v najem?

Potrebujete davčno svetovanje glede dohodkov iz naslova oddaje premoženja v najem? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

 V skladu z določbami Zakona o dohodnini se kot oddaja premoženja v najem šteje:

  1. vsaka oddaja premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je zato dolžan plačati ustrezno najemnino ali drugo nadomestilo,
  2. drugi primeri uporabe premoženja, kadar tisti, katerega premoženje uporablja nekdo drug ali ima pravico do uporabe premoženja nekdo drug ali ima nekdo drug pravico, da od njega zahteva opustitev določenih dejanj, ki bi jih imel sicer pravico izvrševati na svojem premoženju, prejme ustrezno nadomestilo.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Davčne obveznosti najemodajalcev – fizičnih oseb

Fizične osebe, katerih dejavnost je oddaja premoženja v najem, so od tako ustvarjenega dohodka dolžne plačati dohodnino. Davčno osnovo predstavlja dohodek iz oddajanja premoženja, zmanjšan za normirane stroške ali dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja.

Pri oddajanju kmetijskega ali gozdnega zemljišča je davčna osnova dosežen dohodek iz oddaje in uveljavljanje stroškov vzdrževanja ni mogoče.

Višina davčne obveznosti

 Z začetkom leta 2020 so pričele veljati spremembe glede višine obdavčitve fizičnih oseb, katerih dejavnost je oddaja premoženje v najem:

  1. Namesto dosedanjih 25%, davčna stopnja po novem znaša 27,5% od davčne osnove.
  2. Zakonske spremembe so prinesle tudi povečanje normiranih stroškov, ki jih zavezanci lahko odštejejo od dohodka pri oblikovanju davčne osnove. Normirani stroški tako namesto dosedanjih 10% po novem znašajo 15%.

Je vaša najemna pogodba sestavljena skladno z zakonom?

Izjeme od obveznosti plačevanja dohodnine

 Dohodnina se ne plačuje od:

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

  1. dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od dohodka iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva v najem,
  2. materialnih vlaganj najemnika, ki ohranjajo uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča,
  3. dohodka preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju,
  4. dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom, če dohodek ne presega 84 EUR.
Na delavnici se naučite izdelati davčni obračun, ki ga morate oddati Finančni upravi RS, če poslujete na podlagi normiranih odhodkov ter določiti zavarovalno osnovo za tekoče poslovno leto.

Napoved doseženih dohodkov

Fizične osebe so dosežene dohodke iz oddajanja premoženja v najem drugi fizični osebi (oziroma drugemu subjektu, ki ni plačnik davka) za leto 2019 dolžne napovedati do 28. februarja letos. Napoved se lahko vloži pri pristojnem davčnem uradu ali preko sistema eDavki.

Kadar posameznik oddaja premoženje pravni osebi (oz. drugemu plačniku davka), mu ni potrebno vložiti napovedi. V tem primeru namreč plačnik davka (npr. pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost) od tega dohodka izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj kot dohodnino.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja