Go to Top

Obdavčitev kriptovalut – resnica ali zavajanje?

Zanimiva dilema s področja obdavčitve kriptovalut: so dobički fizičnih oseb iz trgovanja s kriptovalutami res neobdavčeni ali gre za zavajanje?

Pri trgovanju s kriptovalutami gre za kupovanje in prodajo. Trgovanje poteka preko spletnih menjalnic oziroma borz ali pa tudi preko podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo in nakupi kriptovalut. Kriptovalute so izpostavljene precejšnji volatilnosti. Volatilnost oziroma nihajnost označuje dovzetnost delnice za tečajna nihanja, torej verjetnost, da cena delnice v kratkem času močneje zraste ali pade. Zato lahko prihaja do velikih razlik med prodajno in nakupno ceno, kar daje posameznikom motiv po ustvarjanju dobička. Tako ustvarjeni dohodki fizične osebe niso predmet obdavčitve z dohodnino.

obdavcitev-kriptovalutBodite pozorni, kako boste registrirali dejavnost trgovanja s kriptovalutami. Pri ustanovitvi podjetja vam bodo v pomoč naši izkušeni svetovalci. Se zavedate, da je trgovanje s kriptovalutami lahko tvegano? Virtualne valute, mednje spadajo tudi kriptovalute, so namreč oblika nereguliranega digitalnega zapisa vrednosti. Tega ne izda in zanj ne jamči centralna banka ali drug državni organ. To pomeni, da se od navadnega denarja razlikujejo prav v tem, da jih ne nadzoruje nobena institucija.

Že v tem prispevku smo ugotavljali, da je obdavčitev kriptovalut odvisna od okoliščin primera. Kako bo trgovanje s kriptovaluto davčno obravnavano, je odvisno od tega, kdo dosega dohodek in kakšne vrste je ta dohodek. Torej, ali gre za dohodek iz kreiranja kriptovalute, ali iz kupovanja in prodajanja, ali gre za izplačilo drugega dohodka v bitcoinih.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v prvi točki 32. člena določa. »Dohodnine se ne plača od: dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin, razen premičnin iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona in od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, razen dobička iz kapitala delojemalca, ki odsvoji pravico do nakupa delnic ali pravico do pridobitve drugega premoženja; navedena določba ne vpliva na davčno obveznost fizične osebe, ki opravlja dejavnost po III. 3. poglavju tega zakona.«

Obdavčitev kriptovalut – velika negotovost

Pri fizični osebi, ki kupuje kriptovalute z namenom njihove nadaljnje prodaje in izpolnjuje pogoje, kot so trajno oziroma kontinuirano in neodvisno oziroma samostojno delovanje (za svoj račun, na svojo odgovornost in lastno tveganje), ne glede na namen in rezultat, se šteje, da oseba opravlja dejavnost, s katero ustvarja dohodke. Dobiček iz poslov trgovanja, ki ga fizična oseba dosega v okviru opravljanja dejavnosti iz zakona o dohodnini, se obdavčuje. Obdavči se kot dohodek iz dejavnosti po določbah zakona o dohodnini.

Glede na zgoraj zapisano se ne morem v popolnosti strinjati s pojasnilom FURS-a. Pojasnjujejo namreč, da se od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem virtualnih valut, ne plača dohodnina. Kar je zapisno v pojasnilu, davčnim zavezancem predstavlja veliko davčno negotovost. Fizična oseba ne more vnaprej vedeti, kako bodo njeni dohodki obdavčeni. Ni namreč jasno definiranih meril, kdaj gre za opravljanje dejavnosti in kdaj ne. To dejansko pomeni, da se tako lahko obravnava od primera do primera drugače.

Obdavčitev kriptovalut v Sloveniji torej zahteva temeljito preučitev. Posvetujte se z našimi davčnimi svetovalci. Pri vseh računovodskih vprašanjih gledeposlovanja s kriptovalutami, pa vam bo z veseljem pomagal vaš računovodja v našem računovodskem servisu.Prijavite se na svetovanja preko spletnega obrazca, nas pokličite na 01 600 1530 ali pa nam pošljite email na data@data.si.

Avtor: Jure Filip, Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja