Go to Top

Nov kompetenčni center za lesno industrijo v pripravi: razpis

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se je odločilo, da bo vložilo denar v nov kompetenčni center za lesno industrijo. Denar bodo namenili za vzpostavitev centra, ki bo moral poskrbeti za razvoj kadrov v lesni industriji med leti 2016 in 2017.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Ne glede na vrsto dejavnosti, potrebujete dober poslovni načrt, v katerem se boste posvetili tudi znamčenju in marketingu vaše dejavnosti.

Več informacij

Želijo si, da bi se v njem usposobili zaposleni in pripravile poslovne izboljšave na področju znamčenja in managementa oblikovanja, vse z namenom, da se okrepi delovanje slovenskih lesarskih podjetij ter ohrani delovna mesta v lesno-predelovalni industriji.

Nov kompetenčni center za lesno industrijo bo nadaljeval delo starega

S projektom, ki bi nadgradil dosežke kompetenčnega centra za lesarsko industrijo iz let 2012-2015, želijo vpeljati koncept managementa oblikovanja in znamčenja ter razvijati kompetence zaposlenih, da bodo lahko ti okrepili slovenska lesarska podjetja. Zanjo pravijo, da je »ključna slovenska gospodarska panoga« in navajajo podatke: več kot 60 odstotkov države prekriva gozd, letno zrase 7 kubičnih metrov lesa na hektar, posekamo pa ga samo tri kubične metre na hektar.

kompetenčni center za lesno industrijo

»A večino lesa izvozimo v obliki hlodovine, število zaposlenih v branži je v zadnjih desetletjih drastično upadlo, preostala večja podjetja lahko preštejemo na prste,« pojasnjujejo na ministrstvu odločitev, zakaj bodo financirali nov kompetenčni center za lesno industrijo. Premalo je prepoznavnih podjetij, dodana vrednost na zaposlenega je pod slovenskim povprečjem, zato je oblikovanje in uspešno trženje priložnost za povečanje dodane vrednosti.

Prijava na izobraževanje

Pričakujejo vsaj 1.000 vključitev in vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov v slovenskih lesnih podjetjih, med usposabljanji pa so obvezna iz področij managementa oblikovanja in znamčenja; vodenja, uvajanja spremembe ter poslovnih izboljšav v podjetje ter trženja, prodaje in komunikacije.

Lesa je dovolj, a premalo znanja, zato prihaja nov kompetenčni center za lesno industrijo.

Klikni in deli

Na javnem razpisu za nov kompetenčni center za lesno industrijo lahko kandidirajo panožna podjetja ali predstavniško telo lesarske industrije s partnerstvom najmanj 10 mikro, malih ali srednjih podjetij ali panožno podjetje z najmanj 1.000 zaposlenimi, sodelujejo pa lahko tudi drugi ustrezni partnerji.

Prijava na izobraževanje

MGRT bo za vzpostavitev kompetenčnega centra namenilo skupaj 560 tisoč evrov – 285 tisoč evrov v letu 2016 ter do 275 tisoč evrov v letu 2017. Več o javnem razpisu si lahko preberete tukaj.

VIR: MGRT

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja