Go to Top

Spodbujanje tujih neposrednih investicij s 4,6 milijona evrov

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Slovenija se je odločila za spodbujanje tujih neposrednih investicij, saj bo tujim investitorjem, ki so pripravljeni v Sloveniji vlagati in odpirati nova delovna mesta, v letu 2017 razdelila predvidoma 4,64 milijona evrov.

Javna agencija Spirit Slovenija je namreč objavila razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v RS v letih 2016 in 2017 ob prvem kapitalskem vstopu tujih investitorjev v Slovenijo.

izobraževanje

Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah

Že imate poslovni načrt za vašo investicijo? Dober poslovni načrt predstavlja polovico uspeha pri prijavi za pridobivanje državnih finančnih spodbud!

Več informacij

Kot prvi kapitalski vstop se šteje prva ustanovitev gospodarske družbe v Sloveniji največ 18 mesecev pred datumom oddaje vloge za pridobitev te finančne spodbude. Spodbuda bo lahko dodeljena le za začetne investicije v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja ali vstopu v obstoječe podjetje, če bo investicija prinesla raznolikost produktov podjetja ali spremembe proizvodnega procesa v prevzetem podjetju v Sloveniji v predelovalni, storitveni ali raziskovalni dejavnosti.

Prijava na izobraževanje

Vrednost investicije mora znašati najmanj en milijon evrov v predelovalni dejavnosti ali najmanj pol milijona evrov v storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti, tuji investitorji pa morajo v vsakem primeru zagotoviti najmanj četrtino sredstev iz lastnih virov.

Spodbujanje tujih neposrednih investicij za nova delovna mesta

spodbujanje tujih neposrednih investicij

Cilj razpisa je podpreti najmanj sedem prvih kapitalskih vstopov tujih investitorjev v Slovenijo in odpreti najmanj 310 delovnih mest. Pri investicijah v predelovalno dejavnost mora namreč podjetje v treh letih po zaključku investicije odpreti najmanj 25 novih zaposlitev, pri investicijah v storitveni dejavnosti pa najmanj 10 novih zaposlitev v treh letih od podpisa pogodbe o prejemu finančne spodbude.

Spodbuda posameznemu podjetju lahko znaša največ dva milijona evrov, kot upravičene investicije pa so med drugim tudi stroški gradnje stavb skupaj z nakupom zemljišča pod stavbo, stroški investicij v nakupe patentov, licenc, znanja in izkušenj ter nepatentiranega tehničnega znanja ter stroški odpiranja delovnih mest.

Prijava na izobraževanje

V razpisu je tudi nekaj omejitev. Spodbude tako ne morejo biti dodeljene za kot so kmetijstvo, ribištvo, premogovništvo, jeklarstvo, prevozni sektor, ladjedelništvo, industrijo sintetičnih vlaken, proizvodnjo energije in orožja ali streliva, za investicije v dejavnosti trgovine, gradbeništva, izobraževanja ali zdravstvenega in socialnega varstva ter dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno povezan z izvoženimi količinami. Hkrati med upravičene stroške ne sodi plačilo DDV ali nakupi osebnih, tovornih in kombiniranih vozil. Spodbude pa ne bodo dobili investitorji, ki so za isti projekt že dobili sredstva iz državnega, lokalnega ali evropskega proračuna, ki imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, ki so v postopku zaradi insolventnosti, idr.

Tokrat bo država razdelila 4,64 milijona evrov tujim investitorjem!

Klikni in deli

Pripravil: Dario Berginc, Data d. o. o.

Iščete pravi razpis za vaše podjetje? Pomaga vam lahko naš oddelek za razpise in razvoj, kjer strokovnjaki ves čas spremljajo nove razpise in njihove zahteve, hkrati pa imajo mnogo izkušenj, kako se nanje uspešno pripraviti in prijaviti. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 600 1530 ali na elektronski pošti data@data.si.

Vir: Javni razpis

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja