Go to Top

Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil: kaj mora vsebovati?

Med dokumenti, ki jih je priporočljivo sprejeti v vsakem podjetju, je tudi pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil in uporabi lastnih osebnih vozil v službene namene. Tako bodo jasna vsa razmerja in pravila pri rabi službenih in osebnih vozil v službene namene in odgovornosti.

izobraževanje

Potni nalogi

Ali imate urejeno vso dokumentacijo in pravilno izpolnjujete potne naloge?

Več informacij

Kaj mora biti nujno vsebovati pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil?

V pravilniku o uporabi in vzdrževanju službenih vozil boste določili pogoje uporabe službenih vozil in lastnih vozil zaposlenih v službene namene, obveznosti voznikov med vožnjo in za vzdrževanje ter vse postopke, ki morajo biti pri tem upoštevani, kot je na primer dosledno in vestno izpolnjevanje potnih nalogov.

pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil

V njem določite, kdo skrbi za brezhibnost službenih vozil in urejenost vse dokumentacije, kdo odreja službene vožnje ter kdo je odgovoren, da se lahko službena vozila ves čas nemoteno uporabljajo (so tehnično brezhibna, z napolnjenimi rezervoarji goriva, očiščena, itn.).

Prijava na izobraževanje

Določite tudi, pod kakšnimi pogoji in kdaj se lahko službena vozila uporabljajo ter kako.

V pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil tudi vse o potnih nalogih

Zagotovo boste v pravilnik zapisali, da se lahko vozila uporabljajo le na osnovi izdanega potnega naloga, ki mora vsebovati vsaj naslov podjetja, kraj, dan, mesec in leto izdaje potnega naloga z zaporedno številko, ime in priimek voznika avtomobila, registrsko številko, podatke o gorivu ter stanje števca pred in po vožnji ter podpis odgovorne osebe za odobritev potnega naloga.

Pravilnik o uporabi službenih vozil lahko reši marsikatero zagato.

Klikni in deli

V pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil in uporabi lastnih osebnih vozil v službene namene boste zapisali tudi, kdaj lahko delavci uporabljajo zasebna vozila v službene namene ter kako se v tem primeru obračunavajo potni stroški.

Prijava na izobraževanje

Nenazadnje morate v pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil in uporabi lastnih osebnih vozil v službene namene zapisati tudi, kakšne so obveznosti in odgovornosti voznikov v primeru prometne nesreče ali poškodovanja vozila.

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja