Go to Top

Nižja stopnja prispevka za poklicno zavarovanje

Z novim Pokojninskim načrtom poklicnega zavarovanja, ki je začel veljati z začetkom koledarskega leta, se je prispevna stopnja za poklicno zavarovanje za prihodnji dve leti znižala na osem odstotkov, kar zmanjšuje obveznosti delodajalcev.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Vsak delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela.

Več informacij

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je povedala, da »nikoli ne bi znižali prispevne stopnje, če bi kakšen izračun pokazal, da bi lahko zmanjkalo sredstev.« Izračuni pooblaščenega aktuarja KAD (Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.) so namreč pokazali, da bo velika večina zavarovancev poklicnega zavarovanja imela na svojih individualnih računih presežek sredstev za izplačevanje poklicne pokojnine.

Prijava na izobraževanje

Kaj je poklicno zavarovanje?

Poklicno zavarovanje je zbiranje prispevkov delodajalcev na osebnih računih zavarovancev, na podlagi katerih zavarovanci pridobijo pravico do poklicne pokojnine ter druge pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 

Pravico do poklicne pokojnine zavarovanci pridobijo takrat, ko izpolnijo določeno pokojninsko dobo. Poleg tega pa morajo sredstva na njihovem osebnem računu zadoščati za izplačevanje.

Poklicna pokojnina, ki jo zavarovanci prejemajo do starostne upokojitve, se namreč odmeri glede na višino zbranih sredstev na osebnem računu zavarovanca.

Prijava na izobraževanje

Kdo je upravičen do poklicne pokojnine?

V poklicno zavarovanje, ki se izvaja v okviru Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) – upravlja pa ga KAD – so vključeni delavci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela oziroma dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče uspešno poklicno opravljati (policisti, vojaki, gasilci, železničarji, livarji, piloti…).

poklicno zavarovanje

Katere so tiste dejavnosti, v katerih morajo delodajalci plačevati prispevek za poklicno zavarovanje, je navedeno tukaj.

Dolžnosti delodajalca

Prispevke za poklicno zavarovanje plačuje zavezanec (delodajalec ali zavarovanec, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost). V skladu z novim pokojninskim načrtom, bo prispevna stopnja za delodajalce dve leti znašala osem odstotkov in ne več 9,25 odstotkov, kot je to veljalo od leta 2014. Osnova za mesečno plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje pa je plača zavarovanca oziroma nadomestilo plače.

Delodajalec je dolžan v roku osmih dni od nove zaposlitve ali prerazporeditve delavca na drugo delovno mesto, za katero je dolžan skleniti poklicno zavarovanje, upravljavcu (KAD) poslati prijavo v poklicno zavarovanje.

Poleg tega mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela. In sicer ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki ima lahko za posledico spremembo na področju varnosti pri delu.

Prijava na izobraževanje

Vas zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja