Go to Top

Nevladne organizacije, pozor! Do 31. 3. morate poročati!

Nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture morajo do konca meseca poročati o njihovem delovanju. To velja za organizacije, ki so pridobile status z odločbo v letih 2019 in 2021. Kako se nevladne organizacije razlikujejo od s.p. oziroma d.o.o.? Lahko s.p. in d.o.o. res opravljajo več dejavnosti kot nevladne organizacije?

Informativni izračun plače

Kaj so nevladne organizacije? Katere morajo poročati?

V Sloveniji trenutno deluje več kot 27 tisoč nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področjih kot so sociala, kultura, šport, zagovorništvo, ekologija, zdravje in civilna zaščita. Status nevladne organizacije v javnem interesu nadomešča nekdanji status društva v javnem interesu, saj to lahko deluje tako kot društvo, kot tudi zavod ali ustanova.

Pogoji za ustanovitev in delovanje nevladne organizacije:

  • gre za pravno osebo zasebnega prava s sedežem v RS;
  • ustanovitelji so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava;
  • so nepridobitne;
  • so neprofitne;
  • so neodvisne od drugih subjektov;
  • ne smejo biti organizirane kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.

Ustanovitev podjetja

davčno svetovanje

Jubilejne nagrade – do katere višine so neobdavčene po novem?

Poročanje je zahtevano v zakonu!

Nevladne organizacije, ki so svoj status pridobile na podlagi odločbe Ministrstva za kulturo v letih 2019 in 2021 morajo do 31.3. oddati poročilo o svojem delovanju.

Koliko znaša minimalna plača 2023?

Kako se nevladne organizacije razlikujejo od s.p. in d.o.o.?

Za nevladne organizacije je takšno poročanje zahtevano na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Takšno poročanje morajo nevladne organizacije predložiti vsako drugo leto in mora vsebovati poročilo za pretekli dve leti, kot tudi program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti. To poročanje se razlikuje od zaključnih poročil, ki jih morajo davčnemu uradu do konca meseca izročiti samostojni podjetniki in družbe zasebnega prava.

 Preberite tudi – Dnevnice 2023 – koliko znašajo po novem?

Nevladne organizacije so omejene le na neprofitno dejavnost! Status samostojnega podjetnika pa ne!

Za nevladne organizacije je poleg pravno-organizacijskih lastnosti značilna tudi omejitev dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjajo. Te so za nevladne organizacije lahko izključno le nepridobitne in neprofitne narave!

Status samostojnega podjetnika (s.p.) ter družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) pa se ukvarjajo prav s pridobitnimi in profitnimi dejavnostmi. Tako sta ti obliki manj omejeni in se lahko ukvarjata pravzaprav z najbolj širokim naborom dejavnosti. Še vedno pa lahko tudi ti pravni obliki namenjata sredstva za neprofitne namene.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja