Go to Top

Nadomestilo plače – nekateri podjetniki morajo vračati subvencije

Vračilo denarne pomoči za nadomestilo plače

Nadomestilo plače je v zadnjem letu epidemije prejemalo veliko delavcev, katerih delodajalci so koristili državne pomoči v okviru ukrepov čakanja na delo in subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Namen teh ukrepov je bila ohranitev delovnih mest in zagotovitev poslovanja podjetij. V zadnjih dneh pa je čedalje več podjetnikov prejelo odločbe Finančne uprave, da morajo vrniti državno pomoč, ki so jo prejeli v prvem valu epidemije.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljiv računovodski servis? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Nadomestilo plače v prvem valu epidemije

Podjetje, ki je na podlagi PKP2 zaprosilo za subvencijo za nadomestilo plače za svoje zaposlene, katerim je bilo odrejeno čakanje na delo od doma, je moralo izpolnjevati pogoj vsaj 10 % upada prometa v leto 2020 glede na leto 2019.

Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZIUZEOP je bilo upravičenim delodajalcem omogočeno povračilo nadomestila plače delavcem, ki jim začasno (od 13. 3. do 31. 5. 2020) ne morejo zagotavljati dela in povračila nadomestila plače delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ter oprostitve plačila prispevkov za te delavce. Do ukrepa so bili upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Zaposleni so v času čakanja na delo prejeli nadomestilo plače v višini 80 % osnove.

pravno svetovanje

Državno pomoč po PKP2 bo moralo vračati skoraj 39 % podjetij

Če podjetnik pogojev ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ni dosegal, je moral upravičenec o tem seznaniti FURS. Naknadno je moral vrniti prejeta sredstva na podlagi tega ukrepa. Če podjetnik o tem ni obvestil FURS-a, mu grozi globa iz četrte alineje prvega odstavka 104. člena ZIUZEOP.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ocenjuje, da bo moralo kar 39 % podjetij, ki so lani zaprosila za državno pomoč, prejeto denarno pomoč vrniti, ker niso izpolnjevali pogojev za prejem denarne pomoči.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

V kolikšnem času je treba vrniti državno pomoč?

Na podlagi prejete izjave delodajalca bo FURS izdal odločbo o vračilu prejetih sredstev, ki jih bo delodajalec moral vrniti v 30 dneh. Delodajalec mora vrniti vsa prejeta sredstva. Torej, prejeta povračila za nadomestilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo (neto plača + akontacija dohodnine), kot tudi celoten znesek oproščenih plačil prispevkov (razen zneska nadomestil izplačanih zaradi razloga višje sile).

računovodsko svetovanje

Nadomestilo plače za samostojne podjetnike

Samostojni podjetniki so nadomestilo plače prejemali v obliki mesečnega temeljnega dohodka. Od  marca do maja 2020 je 51.501 samostojnih podjetnikov prejelo 83,2 milijona evrov. V času drugega vala, torej od oktobra do decembra, so se pogoji za pridobitev pomoči zaostrili.  37.985 zavezancev je prejelo 117,3 milijona evrov. Po trenutnih podatkih bo moral pomoč vračati vsak deseti samostojni podjetnik.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Nadomestilo plače po PKP5

S PKP5 so se pogoji za državno pomoč še zaostrili. Za izplačano nadomestilo plače za čas čakanja na delo od doma je bil potreben 20-odstotni upad prometa. Veliko podjetnikov čaka še ena odločba FURS-a. In sicer za subvencijo za zaposlene, za čakanje od oktobra do decembra, za katero so lahko zaprosili po PKP5.  A te odločbe šele pridejo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja