Go to Top

Mrežni marketing: Inšpektorji odkrili za 700.000 evrov nakazil v tujini

Finančna uprava RS bo do konca leta izvedla nadzor nad zavezanci, ki se ukvarjajo z neposrednim trženjem izdelkov in storitev, torej s področjem mrežnega marketinga.

Odkrili za več kot 700.000 evrov nakazil na računih v tujini

Razlog za poglobljeni ciljni nadzor nad področjem mrežnega marketinga so opravljene analize, v katerih je bilo ugotovljeno, da fizične osebe ne prijavljajo obdavčljivih dohodkov, ki jih dosegajo z delovanjem v teh sistemih.

Mrežni marketing: Inšpektorji odkrili za 700.000 evrov nakazil v tujiniZavezanci si z namenom prikrivanja dohodkov pogosto odpirajo račune v tujini, kamor so jim dohodki, ki jih dosegajo z aktivnostjo v tej dejavnosti, nakazani. Do sedaj je bilo odkritih več kot 700 tisoč evrov takšnih nakazil.

V nekatere tuje države je Finančna uprava RS že poslala zaprosila za podatke o računih in dohodkih zavezancev, v letošnjem letu pa iz tujine pričakujejo še obsežnejše podatke, ki se jih po novem države izmenjujejo avtomatično, se pravi brez predhodnih zaprosil. Več v članku Bančni računi v tujini morajo biti prijavljeni.

Račune lahko prijavite tudi prek sistema eDavki

Finančna uprava RS poziva vse zavezance za davek, ki imajo odprte račune v tujini, da podatke o transakcijskih računih (če jih še niso) prijavijo na najbližjem finančnem uradu ali preko sistema eDavki.

Obenem zavezance za davek pozivajo, da dohodke, ki so jih dosegli s svojo aktivnostjo na področju mrežnega marketinga, napovedo na obrazcu za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja. Napoved mora biti vložena do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

Mrežni marketing in samoprijava

Zavezanci za davek lahko nepravilnosti odpravijo z vložitvijo davčne napovedi na podlagi samoprijave.

Samoprijava je mogoča najpozneje do:

  • začetka inšpekcijskega nadzora;
  • vročitve odmerne odločbe;
  • začetka postopka o prekršku;
  • začetka kazenskega postopka.

Samoprijava je veljavna, če zavezanec poravna tudi obveznosti in pripadajoče obresti. Z vložitvijo samoprijave se zavezanci izognejo odgovornosti za prekršek.

S samoprijavo si bodo zavezanci prihranili čas in delo, saj bo v nasprotnem primeru pri teh zavezancih uveden finančni nadzor, poleg tega pa neprijava računov v tujini in neprijava doseženih dohodkov predstavljata prekršek in bosta ustrezno sankcionirana.

Denarne verige so prepovedane

Postopek registracije podjetja na VEM točki DATA je brezplačen. Naročite se na termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Znotraj sistemov mrežnega marketinga se pogosto pojavljajo denarne verige, katerih bistvo je, da se denar ustvarja z vplačili novih vlagateljev znotraj denarne verige in ne z vlaganjem vplačanega denarja. Tisti, ki na novo pristopijo k verigi, plačujejo za tiste, ki so v takšni verigi višje. Denarna veriga lahko uspešno deluje le toliko časa, dokler nova vplačila omogočajo obljubljena izplačila drugim udeležencem takšne verige. Zavezance seznanjamo, da so denarne verige prepovedane in da gre v tem primeru za kaznivo dejanje.

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja