Go to Top

Sosedska pomoč: Pomoč pri prekrivanju strehe ena od redkih izjem

V prvem delu smo pisali o kratkotrajnem delu, v drugem delu smo objavili odgovore na konkretna vprašanja iz področja kratkotrajnega dela, v tretjem delu pa objavljamo odgovore na konkretna vprašanja glede sosedske in sorodstvene pomoči.

Ali gre za kršitve, če vam bi pri kakšnih delih pri hiši in okolici pomagali prijatelji, ki niso sorodniki in ne sosedi, delo pa bi bilo opravljeno popolnoma brezplačno, kot medsebojna pomoč?

Glede na vprašanje, ali gre za kršitev, če pri delih pomaga prijatelj, ki ni sosed, oziroma oseba, ki brezplačno pomaga pri delu fizični osebi, ne spada v kategorijo sorodnikov, ki jih zakon pri sorodstveni pomoči dovoljuje, je odgovor pritrdilen, saj ZPDZC-1 takšne pomoči ne dovoljuje in bi se opisana situacija štela za delo oz. zaposlovanje na črno. ZPDZC-1 pa določa izjeme, ki ne štejejo za delo oziroma zaposlovanje na črno. Med izjeme od dela oz. zaposlovanja na črno med drugim sodita tudi sosedska in sorodstvena pomoč.

Kaj se šteje za sorodstveno pomoč?

Za sorodstveno pomoč se šteje brezplačno opravljanje del in storitev, kadar jih posameznik opravlja za zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partnerja v registrirani istospolni skupnosti ali za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ter v sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena.

Sosedska pomoč: Pomoč pri prekrivanju strehe ena od redkih izjem

Kaj se šteje za sosedsko pomoč?

Sosedska pomoč je omejena na sosede posameznike, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja in če je delo opravljeno brez plačila. Več v članku Sosedu lahko spet pomagate zastonj!

Ali lahko pri prekrivanju strehe fizični osebi brezplačno pomagajo sosedje?

Lahko. Pri tem velja, da gre za izjeme od dela in zaposlovanja na črno, in sicer za sosedsko pomoč.

Ali je potrebno pri sorodstveni pomoči imeti kakšno potrdilo?

Ne. Pri opravljanju dela na podlagi sorodstvene pomoči se potrdilo ne zahteva. Preberite tudi Pomoč svojcev ni delo na črno!

Ali mora upokojenec, ki bo sorodniku brezplačno položil ploščice, o tem obvestiti FURS in na kakšen način?

Če se bo delo opravilo brezplačno v okviru sorodstvene pomoči, o tem ni potrebno nikogar obveščati. Potrebno pa je upoštevati pogoje, ki so predpisani za sorodstveno pomoč, in kdo od sorodnikov lahko opravlja tovrstno delo. Preberite tudi Kratkotrajno delo: Ko pomaga sorodnik, ga ni treba plačati.

Kaj se šteje pod pojem »bližina v smislu prebivanja« pri sosedski pomoči (npr. ali lahko pomaga le sosed iz iste ulice ali tudi iz sosednje, ali lahko pomaga sosed pri gradnji nove hiše, ki se nahaja v drugem kraju, kot sicer živita soseda)?

Sosedska pomoč med sosedi posamezniki je dovoljena, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja, kar pomeni, da morata biti soseda glede na registrirano stalno oziroma začasno prebivališče. Torej sosed lahko pomaga sosedu pri gradnji nove hiše, ki jo sicer sosed gradi izven svojega sedanjega prebivališča, če sta soseda glede njegovega sedanjega prebivališča, ob upoštevanju vseh drugih določb ZPDZC-1 kot tudi morebitnih omejitev v drugih zakonih (npr. Zakon o gradnji objektov). Glede določanja bližine med sosedi v smislu prebivanja pa je treba presojati od primera do primera.

Presoja o tem je v veliki meri odvisna tudi od tega, za kakšno področje oziroma vrsto naselja gre, ali gre za urbano ali za ruralno naselje. V strnjenih blokovskih naseljih je lahko sosedska pomoč, če soseda živita v istem bloku, pojem iste ulice pa je lahko že tako širok, da v vseh primerih težko govorimo o sosedih (npr. če damo samo primer vpadnic v mesto, tu ne gre le za zelo velike razdalje, ampak so ulice, ki se raztezajo tudi v več naselij).

Po drugi strani pa je na ruralnem področju potrebno presojati na drug način, razdalje med sosedi so povsem drugačne kot v urbanih naseljih. Sosedska pomoč se v določenih primerih lahko upošteva tudi, če prebivalca nista iz iste vasi, vendar pa iz njune bližine ali lokacije izhaja, da gre za sosedsko pomoč, poseben primer so samotne hribovske kmetije, pa še bi lahko naštevali. Pri tem je treba pri sosedski pomoči na kmetijah upoštevati tudi določila Zakona o kmetijstvu-ZKme-1. Med drugim je treba tu upoštevati tudi določilo tretjega odstavka 7. člena ZPDZC-1, da se za delo ali zaposlovanje na črno tudi ne šteje brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah.

Ali lahko frizerka, zastonj postriže prijateljico, čeprav ni soseda ali sorodnica?

ZPDZC-1 med izjeme dela oz. zaposlovanja na črno ne uvršča t.i. prijateljskih uslug oz. dela. Velik del dela na črno se namreč lahko skriva prav pod institutom medsebojne prijateljske pomoči in se na ta način uspešno izogiba kakršnemu koli nadzoru oz. plačilu obveznosti. S tem predstavlja nelojalno konkurenco drugim pravnim osebam in samozaposlenim osebam, ki svojo dejavnost opravljajo na legalen in registriran način.

Preberite tudi:

Vas zanima, katere oblike dela in zaslužka poznamo? Veste, katera oblika dela bi bila za vas stroškovno najbolj optimalna? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja