Go to Top

Ministrstvo pripravlja davčno prestrukturiranje

Davčno prestrukturiranje namerava Ministrstvo za finance pripraviti v sodelovanju z gospodarstvom in sindikati. Konkretni predlogi davčne reforme naj bi bili pripravljeni v naslednjih mesecih, zakonodajne spremembe pa še pred poletnimi počitnicami. Prve spremembe davčne zakonodaje naj bi nato pričele veljati že z začetkom leta 2017.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Podjetniki v majhnih podjetjih se morajo v svojem podjetju soočati in spopadati z enakimi funkcijami kot podjetniki, ki imajo veliko ekipo. Kako se spopasti z vsemi funkcijami, ki jih morate opravljati?

Več informacij

Dosedanji predlogi, ki so jih pripravili na ministrstvu, vključujejo davčno razbremenitev dela z reformo dohodninske lestvice za razbremenitev srednjega sloja, razbremenitev 13. plače, božičnice in regresa do določene višine ter uvedbo socialne kapice. Izpadle davščine želijo na ministrstvu nato nadomestiti s povečanjem efektivne obdavčitve dobička, poenotenjem prispevkov za obvezna socialna zavarovanja ter povečanjem učinkovitosti pobiranja davkov.

Načrti za davčno prestrukturiranje že predstavljeni delu gospodarstva

davčno prestrukturiranje

Konec minulega tedna je minister za finance Dušan Mramor začel s predstavitvami trenutnega stanja in načrtovane davčne reforme na Združenju Manager, sestati pa se namerava še s Gospodarsko zbornico Slovenije in Trgovinsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev, sindikati, Obrtno zbornico Slovenije in Klubom slovenskih podjetnikov.

S socialnimi partnerji se bo minister pogovarjal, kje izvesti ključne ukrepe na področju davkov in oziroma ali prispevkov za socialno varnost, ali naj bo razbremenitev splošna ali selektivna, kakšni naj bodo ti ukrepi ter kakšna naj bo časovnica uvajanja sprememb.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Ali veste, kakšne so vaše pravice in dolžnosti, če se v vašem podjetju oglasijo inšpektorji?

Več informacij

Ob načrtovanih ukrepih za davčno prestrukturiranje je minister gospodarstvenikom predstavil tudi stanje iz leta 2014. Slovenija je pri skupnih davčnih prihodkih v deležu bruto družbenega proizvoda (BDP) na trinajstem mestu v Evropski uniji, po prihodkih iz DDV v deležu BDP na desetem, prispevkih za socialno varnost na sedmem, po dohodnini (podatki zanjo so iz leta 2012) na sedemnajstem, pri davku na premoženje na 21 in davku od dohodkov pravnih oseb na 27. mestu.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja