Go to Top

Mesečni temeljni dohodek – ste zamudili katerega od rokov?

Mesečni temeljni dohodek po novem interventnem zakonu zaradi epidemije COVID-19 se dodeli le upravičencem, ki so imeli na dan uveljavitve zakona poravnane vse obveznosti do FURS. Do katerega datuma ste morali imeti poravnane vse obveznosti, da lahko uveljavljate pravice iz interventnega »Mega zakona« – kot je mesečni temeljni dohodek?

Informativni izračun plače

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga »Mega zakon«, za uveljavljanje pravic in skrbimo, da rok ni zamujen. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati posamezno pravico. Seznanimo vas tudi z vsemi podrobnostmi, da vračanje prejete pomoči ne bo potrebno oziroma vam ni izrečena globa

Akontacije davka niste poravnali do 9.4.2020 – mesečni temeljni dohodek še vedno lahko pridobite!

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Mega zakona? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Poravnane obveznosti do države in plačana akontacija davka sta pogoja koriščenje ugodnosti »Mega zakona«, ki je pričel veljati 11. aprila. Zato ste morali upravičenci poravnati zapadlo akontacijo davka na dobiček. Akontacija davka na dobiček, ki je zapadla 10. aprila, bi morala biti plačana pred tem datumom, saj na ta dan banke in hranilnice v evroobmočju niso izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Zaradi tega bi zavezanci, ki akontacije za marec 2020 niso poravnali do 9.4.2020, izgubili pravico do mesečnega temeljnega dohodka. FURS pojasnjuje, da bo pri preverjanju plačanih davčnih obveznosti upoštevala stanje na dan 9.4.2020. Iz pojasnila izhaja, da bi lahko neizvajanje medbančnega plačilnega prometa marsikaterega zavezanca prikrajšalo za upravičenost do pomoči. Da do tega ne bi prišlo bo FURS stanje davčnih obveznosti preverjal na dan 9. 4. 2020 (ko rok za plačilo akontacije za marec 2020 še ni potekel).

To pomeni, da dejstvo, da akontacije za mesec marec 2020 morda do danes še niste plačali, ne bo avtomatično pomenilo izgube pravice do mesečnega temeljnega dohodka.

Za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov bo potrebno imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato morate podjetniki akontacijo za marec 2020 plačati pred vložitvijo izjave.

Do kdaj je potrebno potemtakem podati izjavo zato, da lahko uveljavljate mesečni temeljni dohodek?

Uveljavljanje pravice do temeljnega dohodka je FURS omogočil na podlagi preprostega obrazca, ki ga najdete na e-Davkih. Možnih datumov oddaje vloge je več, a oddaja ne sme biti kasnejša od 31. maja 2020. Oddaja se lahko vloga za vsak mesec posebej ali vse skupaj.

Izplačujete minimalno plačo? Preverite izračune, ki jih je pripravila naša računovodja po določbah megazakona!

Mesečni temeljni dohodek, kot del »Mega zakona«

Mega zakon omogoča samostojnim podjetnikom in družbenikom, ki so hkrati poslovodne osebe (zavarovane na 040 podlagi), obliko izredne pomoči – kot je mesečni temeljni dohodek, oprostitev plačila prispevkov in kritje bolniške odsotnosti od prvega dne. Mesečni temeljni dohodek je namenjen tudi verskim uslužbencem in osebam s statusom kmeta.

Delodajalci, veste kaj izplačilo kriznega dodatka ter odločitev za ukrep čakanje na delo pomeni za vaše stroške?

Kdaj lahko upravičenci dobijo mesečni temeljni dohodek?

Upravičenci prejmejo temeljni dohodek  v kolikor lahko izkažejo nezmožnost opravljanja dejavnosti ali bistveno manjši obseg dejavnosti v obdobju od datuma, ko je bila razglašena epidemija COVID-19.  Upravičenci do temeljnega dohodka so vsi, ki so imeli vsaj 25% zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu in vsaj 50% zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 – v primerjavi z mesecem februarjem 2020.

Dodatni pogoj za koriščenje temeljnega dohodka so poravnane davčne obveznosti, kamor sodi tudi akontacija davka.

Temeljni dohodek bodo moral upravičenci vračati , v kolikor jim prvem polletju 2020 prihodki niso upadli za več kot 20% glede na isto obdobje 2019 in so dosegli v drugem polletju 2020 več kot 20% rasti prihodkov glede na isto obdobje 2019.

Samozaposleni, razmišljate ali izpolnjujete vse pogoje za nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih? Preverite pri naših svetovalcih!

Pripravil: Rok Gros

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja