Go to Top

Pravna služba Data d.o.o. in revija Moje finance o darilni pogodbi

Pravna služba podjetja Data d.o.o. je sodelovala pri pripravi članka, ki je bil objavljen v aprilski številki revije Moje finance. Članek najdete na povezavi Mama bi mi rada podarila avto. Kako naj to stori najceneje? ali pa ga preberete spodaj.

Izračun dohodnine – olajšava za otroke

Triindvajsetletna Metka se veseli darila – maminega jeklenega konjička. Toda mama Iva ji je dala nalogo, naj prej razišče, kako lahko avto, ki je registriran in zavarovan na njeno ime, formalno podari. Boji se tudi davkov. Preverili smo različne možnosti.

Hči že vrsto let vozi moj avto, saj ga jaz ne potrebujem, zdaj pa bi ji ga ob koncu študija rada tudi podarila, saj že leto dni sama plačuje vse stroške, je pojasnila mama Iva. Hčeri Metki pa je še prej dala nalogo, naj razišče, kako to storiti najbolj preprosto in pa tudi najceneje. »Od znanca sem slišala, da je mogoče avto podariti z daril-no pogodbo, ampak me je posvaril, da me lahko doleteti plačilo davka,« je povedala. Bi bilo darilo hčerki res obdavčeno?

Pravni nasvet

Hčerka brezplačno, plačali bi vnuki

Darilna pogodba je ena od možnosti ureditve spremembe lastništva vozila. Če mama hčerki podari avtomobil, je prejem tega darila oproščen plači-la davka na dediščine in darila, saj je obdarjenec oseba, ki je izenačena z dediči prvega dednega reda, so nam povedali na finančnem uradu (Furs). Strah glede davka je torej odveč, a to še vedno ne pomeni, da ne bo treba opraviti »obiska« pri pristojnem finančnem uradu.

“Prejemnik darila (v tem primeru hči; op. a.) mora najpozneje v 15 dneh po prejemu darila pri pristojnem finančnem uradu vložiti napoved za odmero davka od prejetega darila (osebno ali po pošti). Napoved mora podpisati zavezanec (obdarjenec),« pojasnjujejo na Fursu. Če darilo obsega le premično premoženje, zavezanec vloži napoved pri finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register. Darilo velja za sprejeto ob podpisu darilne pogodbe oziroma ob dejanskem sprejemu darila. »Davčni organ nato izda odločbo o oprostitvi davka od prejetega darila v čim krajšem roku oziroma v zakonskem roku 30 dni od dneva vložitve napovedi zavezanca,« so še dodali.

Obstaja pa tudi korak manj!

Ker nam je Iva omenila, da je pri prepisu lastništva za avtomobil zanjo pomembna tudi enostavnost, smo preverili, ali je mogoče prenos urediti s kakšnim korakom manj. Pravniki podjetja DATA menijo, da je v konkretnem primeru najbolj preprosto urediti prenos lastništva s prodajno pogodbo, saj te pogodbe ni treba dostaviti na davčni urad. »Cena vozila v prodajni pogodbi mora biti opredeljena. Strankam svetujemo, naj kot ceno navedejo dejansko vrednost vozila,« svetujejo na AMZS. Kaj pa davki? »Če gre za rabljeno vozilo, ni z vidika davka na dodano vrednost in davka na motorna vozila nobenih obveznosti glede prijave tega nakupa,« pojasnjujejo pri DATA. A opozorijo na izjemo, ki velja za novo prevozno sredstvo! »Za motorna vozila, ki so povsem nova iz tovarne ali so bila dobavljena pred potekom šestih mesecev po datumu, ko so bila prvič dana v uporabo, ali če z njimi ni bilo prevoženih več kot šest tisoč kilometrov, pa je stopnja obdavčitve 22 odstotkov od davčne osnove,« razložijo.

Ko je pogodba podpisana (v primeru darila tudi potrjena od Fursa), je postopek tako v primeru prodajne kot darilne pogodbe enak – opraviti je treba prepis lastništva avtomobila na upravni enoti ali organizaciji, ki opravlja tehnične preglede vozil. »Identifikacijo opravimo hkrati s postopkom ‘sprememba lastništva vozila’. Identifikacija kupca stane pet evrov, prav toliko tudi identifikacija prodajalca. Sprememba lastništva, kar plača prodajalec, razen če se stran-ki drugače dogovorita, stane 11,8 evra. V nadaljevanju naredijo tudi zahtevek za vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu, če ta še velja. »Če je mogoče, uredimo tudi prekinitev avtomobilskega zavarovanja oziroma damo stranki kopijo prometnega dovoljenja, s katerim stranka to potem ureja na zavarovalnici,« razložijo. Treba pa se je zavedati, da se zavarovalniški bonus ne prenese skupaj z vozilom, razen v primeru dedovanja. »Prenos bonusa imajo različne zavarovalnice različno urejeno, zato se mora vsak posameznik o tem pozanimati pri svoji zavarovalnici,« po-vedo pri AMZS.

Ali bi naša bralka Iva v tem primeru storila kaj narobe, če bi se odločila, da prepis stori prek prodajne namesto darilne pogodbe? »Pogodba, ki jo skleneta pogodbeni stranki, mora odražati resnični namen pravnega posla. Navidezni pravni posel ne vpliva na obdavčenje. Če navidezni pravni posel prikriva drug pravni posel, je za obdavčenje merodajen prikrit pravni posel,« so nam pove-dali pristojni na Fursu.

Kot smo ugotovili, ni pomembna skrb samo plačilo davka, ampak so s prenosom lastništva povezani tudi drugi stroški, za katere je treba odšteti tudi več kot 100 evrov. Vsekakor je izračun nastalih stroškov nujen, preden se odločite, da svojim ljubljenim podarite avtomobil.

Kdo pa plača davek?

Seveda plačila davka ne bi bil oproščen vsak. Višina davka na darilo je odvisna od tega, v kakšnem razmerju ste z darovalcem. V prvem dednem redu (otroci, zakonec, zunajzakonski partner) davka ni. V drugem dednem redu (bratje, sestre, starši, vnuki) se plača davek, razen v primeru, da je vozilo vredno manj kot pet tisoč evrov. »Osebe drugega dednega reda tako za vrednost dediščine ali darila do 10 tisoč evrov plačajo do 500 evrov davka, osebe tretjega dednega reda pa plačajo od osem (za vrednosti do 10 tisoč evrov) do 17 odstotkov davka,« so nam pojasnili v podjetju DATA.2224

Kateri stroški so še pri prenosu lastništva?

  1. Če je vozilo rabljeno in je tehnični pregled že potekel, morate opraviti tehnični pregled. Če je osebno vozilo mlajše od štirih let, tehnični pregled ni potreben.
  2. Letna dajatev za uporabo vo-zila v cestnem prometu – ta se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil, njena cena je odvisna od obdobja, za katero se vozilo registrira.
  3. Registracija stane 19,70 evra.
  4. Prometno dovoljenje stane 1,32 evra.
  5. Registrske tablice lahko ostanejo na vozilu, če se stranka odloči za nove, je njihova cena 18,64 evra.
  6. Pri zavarovalnici kot obdarjenec sklenete novo avtomobilsko zavarovanje; strošek je odvisen od tega, kakšen paket stranka izbere. Zavarovalniški bonus se ne prenese skupaj z vozilom, razen v primeru dedovanja. Prenos bonusa imajo različne zavarovalnice različno urejen,« povedo na AMZS.

Preklic darilne pogodbe

Razlog, ki pa bi lahko obdarjenca (torej hčerko Metko) odvrnil od darilne pogodbe, je po besedah pravnikov lahko ta, da lahko darilno pogodbo darovalec (mama Iva) kadarkoli prekliče, »in sicer v letu dni od dneva, ko je napovedal preklic in navedel razlog«. Eden izmed razlogov za preklic darilne pogodbe je lahko denimo, če po sklenitvi pogodbe oseba pride v položaj, ko je ogroženo njeno preživljanje. In pa tudi, če se po sklenitvi darilne pogodbe proti darovalcu ali njegovim bližnjim obdarovanec vede tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal.

Članek je bil objavljen v aprilski številki revije Moje finance.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja