Go to Top

Letno poročilo tudi za socialna podjetja

Pisali smo že o tem, kako iz “klasične” oblike podjetja preoblikovati socialno podjetje, ustanovitev nepridobitne pravne osebe, katerih načela slonijo na neprofitnosti poslovanja, ne glede na to pa morajo socialna podjetja, ki del svojih dejavnosti ne opravljajo kot socialno podjetje, za te dejavnosti izkazovati podatke o prihodkih in odhodkih ločeno.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Kdo vse rabi poslovni načrt in za koga je najbolj privlačen?

Več informacij

Neprofitnosti poslovanja pomeni, da se dobiček in presežke prihodkov nad odhodki, vrača v socialno podjetje. Če je dobiček po zakonu dovoljeno deliti, se ga med udeležence socialnega podjetja deli največ 20 odstotkov vsega ustvarjenega dobička.

Prijava na brezplačno izobraževanje

A tudi socialna podjetja morajo vsa finančna sredstva, ki jih pridobijo iz naslova spodbud, oprostitev in olajšav, prikazovati na posebnem kontu, določa Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP).

socialna podjetja

Vsebina letnega poročila socialnega podjetja mora vključevati:

  • razmejitev prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva od prihodkov iz drugih dejavnosti in drugih virov, z opredelitvijo odstotka glede na višino sredstev,
  • prikaz prihodkov in odhodkov iz naslova spodbud, olajšav in oprostitev na podlagi zakonov,
  • prikaz števila zaposlenih delavcev v obdobju najmanj devetih mesecev v letu ali števila in strukture delavcev (zaposlovanja najbolj ranljivih skupin) in števila prostovoljcev,
  • razporejanje dobička oziroma presežkov prihodkov po namenu,
  • pojasnilo o doseganju ciljev socialnega podjetništva in namena socialnega podjetja (poslovno poročilo).

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kdo lahko pridobi status socialnega podjetja?

Status socialnega podjetja lahko pridobi nepridobitna pravna oseba, če:

  • je ustanovljena za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na način, da bo trajno zaposlovala najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dveh delavcev v nadaljnjih letih poslovanja ali
  • je ustanovljena za zaposlovanje oseb iz 6. člena tega zakona, na način, da bo določeno dejavnost opravljala s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev od vseh zaposlenih delavcev
  • in izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa ta zakon in zakon, ki ureja pravno organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Omejitve pridobitve statusa

Pridobitna gospodarska družba ne more ustanoviti socialnega podjetja na katerega bi prenesla del podjetja ali dejavnosti, lahko pa z ustanovitvijo zagotovi nova delovna mesta za svoje

Nepridobitna pravna oseba ne more pridobiti statusa socialnega podjetja, če je njena članica politična stranka ali pravna oseba, če imajo v njej pri odločanju prevladujoč vpliv ena ali več pridobitnih gospodarskih družb, pravnih oseb javnega prava ali lokalnih skupnosti.

Preberite tudi:

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja