Go to Top

Ko se odločite za zaprtje s. p.

Zaprtje s. p. lahko opravi samostojni podjetnik na katerikoli VEM točki v Sloveniji, vključno z VEM točko DATA. Ta postopek  je kratek in brezplačen, celoten postopek pa je dolgotrajnejši in obsega več pomembnih korakov.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kakšni so dejanski stroški s. p.? Koliko ostane vam, koliko pa odtegnete državi?

Več informacij

Zaprtje s. p. je potrebno izvesti skrbno in skladno z zakonom. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da se z globo v višini od 200 do 5.000 evrov za prekršek (odvisno od velikosti podjetja) kaznuje podjetnika, če ta ne prijavi prenehanja poslovanja v skladu z zakonom.zaprtje s. p.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Samostojni podjetnik je po zaprtju statusa še vedno odgovoren za vse neporavnane obveznosti, ki izhajajo iz naslova opravljanja dejavnosti, in sicer z vsem osebnim premoženjem. Samostojni podjetnik prevzame pravico do vseh neplačanih terjatev, ki jih ima njegov s. p. do svojih kupcev na dan zaprtja.

Objava namere o zaprtju dejavnosti

Samostojni podjetnik (s. p.) mora objaviti svojo namero o zaprtju dejavnosti. Obvezna je objava obvestila na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), in sicer 15 dni pred datumom zaprtja statusa s. p.

Na VEM točki DATA točki lahko samostojni podjetnik obvestilo odda hkrati s prijavo za izbris, vendar le, če je ta oddana najmanj 15 dni pred predlaganim datumom izbrisa.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Postopek zaprtja s. p. na VEM točki DATA

Podjetnik se z osebnim dokumentom zglasi na e-VEM točki, kjer z referentom VEM točke izpeljeta postopek zaprtja s.mp. Podjetje se zapre 3. dan od datuma postopka zaprtja na VEM točki (oziroma katerikoli kasnejši dan). Četrti dan podjetnik na naslov podjetja prejme Sklep o izbrisu poslovnega subjekta iz registra podjetij.

Podjetnik mora poskrbeti še za odjavo iz socialnih zavarovanj, urediti obveznosti do zaposlenih ter v roku 60 dni poslati na Finančno upravo RS (Furs) zaključno poročilo. Podrobneje o teh postopkih pišemo v članku Kako poteka zapiranje s.p.

Spomnimo, tako imenovane zamrznitve s. p. ni mogoče narediti. Dokler je nek poslovni subjekt vpisan v poslovni register, bo še vedno plačeval fiksne stroške, četudi tisti mesec (ali več) na njegovem računu ne bo priliva.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Stečaj s. p.

Pogoj za sprožitev osebnega stečaja podjetnika posameznika ali zasebnika je dolgoročna plačilna nesposobnost oziroma trajnejša nelikvidnost.

Podjetnik ali zasebnik je trajneje nelikviden, če več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo vsaj ene obveznosti v znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti.

Zaprtje s.p. in dolg na davčni upravi

Med samostojnimi podjetniki je dokaj razširjeno mnenje, da je zaprtje s. p. nemogoče, če imajo dolg na davčni upravi, kar ni točno. V izogib kopičenju dolga je v takem primeru smiselno čim hitreje prekiniti z dejavnostjo in zapreti podjetje ter dolg do Fursa izplačati po ukinitvi podjetja.

Dodatne informacije so dostopne tudi v našem arhivu člankov o zaprtju s. p.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Zaprtje s. p. lahko samostojni podjetnik opravi na katerikoli VEM točki v Sloveniji.

Klikni in deli

Ponovna ustanovitev podjetja

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Podjetnik, ki je zaprl s. p., se lahko kadarkoli odloči, da bo ponovno registriral novo podjetje. Pogoj za ponovno ustanovitev s. p. je, da ima podjetnik poravnane davčne obveznosti.

Če se vam je prvi poizkus samozaposlitve ponesrečil in ste kot samostojni podjetnik svojo dejavnost zaprli, se lahko kljub temu kadarkoli odločite za ponovno odprtje s. p. in ponovni vpis v poslovni register. Pri tem sicer izgubite ugodnost, ki vam pripada le ob prvem vpisu v poslovni register – plačevanje 50 oziroma 30 odstotkov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz državnega proračuna. Več podrobnosti najdete v Ponovno odprtje s. p.: kadarkoli, a brez ugodnosti

Imate vprašanje v zvezi z registracijo rednega s. p.? Z našo pomočjo se boste lahko lažje odločili glede na vaše potrebe in želje, zato nas pokličite na 01 600 15 30 ali pa nas kontaktirajte po emailu data@data.si in dogovorili se bomo za termin. Ali pa preprosto obiščite brezplačni seminar, kjer bomo odgovorili tudi na vaša vprašanja! 

Prijava na brezplačno izobraževanje

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja