Go to Top

Kazni za prehitro vožnjo na službeni poti: kdo jih krije?

Kazni za prehitro vožnjo na službeni poti niso redek pojav. Če ste na službeni poti naredili prometni prekršek in vas zanima, kaj storiti glede kazni za prehitro vožnjo, berite dalje in razložili vam bomo, kakšne so vaše obveznosti, kdo krije kazen in kako se kazni za prehitro vožnjo knjižijo.

Informativni izračun plače

Nameravate v letu 2021 investirati v službena vozila? Veste, da je letos bil sprejet nov davek na motorna vozila? Niste prepričani, kako pravilno obračunati bonitete za uporabo službenega vozila v zasebne namene? Kako se knjižijo v poslovnih knjigah kazni za prehitro vožnjo? Za vse nejasnosti nam pišite na [email protected] in povprašajte po ponudbi za pravno in davčno oziroma finančno svetovanje!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Disciplinska odgovornost delavca za kazni za prehitro vožnjo na službeni poti

V primeru službenega vozila je prejemnik kazni za prehitro vožnjo delodajalec. Če zaposleni stori cestno prometni prekršek na službeni poti, se šteje, da ga je povzročil na delu. Prav tako je bil prekršek storjen na kraju, kjer je v skladu s pogodbo o zaposlitvi dolžan izvajati določena dela in naloge ter da je škoda povzročena pri izvajanju teh del in nalog.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Glede disciplinske odgovornosti Zakon o delovnih razmerij (ZDR-1) določa, da delavcu, ki krši pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, delodajalec lahko v primeru pravilno ugotovljene disciplinske odgovornosti, izreče tudi denarno kazen ali odvzem bonitet, če so te možnosti določene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. Sklep delodajalca o izrečeni denarni kazni, zoper katerega delavec ne zahteva arbitražnega ali sodnega varstva, je izvršilni naslov, ki se izvrši po pravilih, ki veljajo za sodno izvršbo.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Delodajalec lahko strošek kazni za prehitro vožnjo, ki je posledica kršitve cestno prometnih predpisov s strani zaposlenega, pobota s svojo obveznostjo nakazila plače zaposlenemu – vendar le s pridobitvijo pisnega soglasja delavca.

Kazni za prehitro vožnjo na podlagi merjenja s stacionarnim radarjem

Pri meritvah s stacionarnimi merilniki hitrosti, prehitri vozniki niso ustavljeni, kot na primer pri meritvi s klasičnim laserskim merilnikom. Kazni za prehitro vožnjo se tako v obliki obvestila o prekršku vročajo na domači naslov lastnika vozila.

Informativni izračun dnevnice

Zakonske podlage, s katero bi posameznika prisilili, da pove, kdo je vozilo upravljal v času prekrška, v slovenskem pravnem redu ni. Slovenski lastnik vozila je lahko kaznovan za prekršek, storjen z njegovim vozilom v tujini, saj je Slovenija zavezana priznavati kazni, izrečene v članicah Evropske unije po njihovem pravnem redu.

Pravni nasvet

Kam se knjižijo kazni za prehitro vožnjo?

Za denarne kazni podjetja obstaja posebej določen konto. Konto se nahaja v skupini drugih odhodkov – stran od rednih. Podjetje bo ta znesek plačalo, knjižen pa bo kot odhodek v poslovni bilanci. V davčnem obračunu bo ta odhodek izvzet in ne bo zniževal osnove za plačilo davka. Denarna kazen je odhodek, ki davčno ni priznan.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja