Go to Top

Katere pogoje morate izpolnjevati za odprtje gostilne? (2. del)

Gostinsko dejavnost lahko opravljajo tako pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom. Strokovna izobrazba za opravljanje gostinske dejavnosti ni predpisana.

V prvem delu si lahko preberete, katere pogoje morate izpolnjevati za odprtje gostilne, v drugem delu pa pišemo kdo se lahko ukvarja z gostinsko dejavnostjo.

Nimate registrirane dejavnosti? Potem opravljate delo na črno

Katere pogoje morate izpolnjevati za odprtje gostilne?

Katere pogoje morate izpolnjevati za odprtje gostilne? (2. del)

Poleg pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in društev, se lahko gostinsko dejavnost opravljajo tudi sobodajalci, kmetje in fizične osebe, a le v primeru, da izpolnjujejo z zakonom zahtevane pogoje.

Ti se nanašajo na:

  • minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in kmetijah; pogoje glede zunanjih površin gostinskega obrata (funkcionalno zemljišče ter druge zunanje površine); pogoje opravljanja gostinske dejavnosti gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata;
  • minimalne storitve v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in kmetijah;
  • pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije nastavitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastavitvijo;
  • pogojev glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu.

Varstvo in zdravje pri delu

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Naročite se na termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Tako lahko kmet na svoji kmetiji opravlja gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost, ali pa na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, pod pogoji, ki jih glede obsega in pogojev opravljanja dejavnosti določajo predpisi, ki urejajo opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Fizična oseba je tudi lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisan v Poslovni register Slovenije.

Preden se odločite za odprtje podjetja vam priporočamo, da se udeležite našega brezplačnega seminarja Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

DATA d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja