Go to Top

Odločba o invalidnosti in prijava v zavarovanje

Prijava v zavarovanje in odločba o invalidnosti – kako ta vpliva na registracijo s.p.?

Pri postopku registracije samostojnega podjetnika, ki ustanavlja redni s.p., referenti VEM točke Data pripravimo prijavo podatkov za registrski organ AJPES, obrazec za FURS in tudi M1 obrazec-Prijava podatkov za Zavod za zdravstveno zavarovanje.

Informativni izračun plače

Prijava v zavarovanje je del postopka registracije s.p., kjer se upošteva tudi odločba o invalidnosti!

V primeru, da s.p. ustanavlja oseba, ki ima odločbo o invalidnosti, torej invalid, mora oseba na registracijo prinesti tudi Odločbo o invalidnosti, predvsem pa mora podjetnik povedati referentu VEM točke, da je invalid. Referent VEM točke namreč na obrazcu M1– prijava v zavarovanje, izbira med sledečimi statusi invalidnosti, ki so navedene v obrazcu na e-Vem portalu:

Odločba o invalidnosti in prijava v zavarovanje

  • 01 – zavarovanec, ki je pridobil status invalida po 10. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
  • 02 – zavarovanec, ki mu je bila priznana lastnost invalidne osebe po 6. členu Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov
  • 03 – zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oz. III. kategorije po 34. členu ZPIZ-92 oz. po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona
  • 04 – zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oz. III. kategorije po 60. členu ZPIZ-1 oz. po 63. členu ZPIZ-2
  • 05 – zavarovanec iz 4. člena Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, ki mu je ugotovljena telesna okvara po prvem in tretjem odstavku 143. člena ZPIZ-1 oz. po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo zadnje spremembe tega zakona, oz. po 403. členu ZPIZ-2
  • 06 – zavarovanec, ki je pridobil status vojnega invalida po Zakonu o vojnih invalidih
  • 07 – zavarovanec, ki je pridobil pravice po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
  • 08 – zavarovanec iz 5. člena Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, ki je bil razvrščen na podlagi izvida in mnenja strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju po 11. členu Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
  • 09 – zavarovanec iz 6. člena Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, ki je bil usmerjen v program vzgoje in izobraževanja po 21. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
  • 10 – zavarovanec, ki je pridobil status invalida po predpisih drugih držav članic Evropske unije
  • 11 – zavarovanec s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi posebnih okoliščin

Informativni izračun dohodnine

Prijava v zavarovanje se izvede z M1 obrazcem

Navedba stopnje in vrste invalidnosti na M1 obrazcu, omogoča podjetniku tudi uveljavljanje raznih pravic na Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS, kadar so na razpolago.

Več informacij o postopkih pred, med in po registraciji podjetja dobite na izobraževanju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Pripravila: Bogdana Rejc, DATA d.o.o.

 


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja