Go to Top

Preverite, ali lahko zaprosite za odlog ali celo odpis davka

Davčni zavezanec ima pravico, da odmerjeni davek poravna v več obrokih. V določenih primerih pa je upravičen do odloga ali celo do odpisa davčne obveznosti.

Najenostavnejši in najhitrejši način obročnega plačila obveznosti je na 3 obroke. Dovoli se vsaki fizični osebi, katere obveznost se ne nanaša na opravljanje dejavnosti. Če bi se s plačilom davčne obveznosti lahko ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov, je možno plačilo na 24 obrokov, odlog ali celo odpis davka.

Dohodnina 2014: Vsak zavezanec ima pravico do obročnega plačila davkov

Plačilo na 3 obroke

Preverite, ali lahko zaprosite za odlog ali celo odpis davka

Če fizična oseba davka ni zmožna plačati v enkratnem znesku ter se davek ne nanaša na opravljanje dejavnosti, se ji lahko dovoli obročno plačilo v največ treh mesečnih obrokih. To je najenostavnejši in najhitrejši način obročnega plačila obveznosti. Obrazec, ki se imenuje »Vloga za obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih za fizične osebe« zavezanec vloži pri Upravi za računovodstvo in izvršbo ali pri kateremkoli finančnem uradu. Vlogo lahko vloži osebno ali po pošti.

V tem primeru zavezancu ni potrebno predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. V času obročnega plačila tečejo obresti po medbančni obrestni meri (EURIBOR) za ročnost enega leta v višini, ki velja na dan izdaje odločbe o obročnem plačilu.

Odpis, odlog ali plačilo na 24 obrokov

Posameznik lahko vloži obrazec, ki se imenuje »Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe«, če bi se s plačilom ogrozilo njegovo preživljanje in preživljanje njegovih družinskih članov. V ugotovitvenem postopku se na podlagi pridobljenih podatkov ugotavlja višino dohodkov, prihrankov in premoženje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov, lahko pa se upoštevajo tudi socialne razmere in zdravstveno stanje zavezanca in njegovih družinskih članov. Dovoli se lahko odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih.

Imate vprašanje s podoročja davčne optimizacije? Pišite nam!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Plačilo na 12 obrokov oziroma 12-mesečni odlog

Posameznik ima pravico tudi do posebne vrste obročnega plačila oziroma odloga plačila davka, če sicer ne izkaže ogroženega preživljanja, in sicer tako, da predloži ustrezen instrument zavarovanja ali omogoči vknjižbo zastavne pravice. Obrazec, ki se imenuje »Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem«, davčni zavezanec vloži pri pristojnem finančnem uradu. Odlog se lahko dovoli največ do enega leta, obročno plačilo pa do največ 12 mesečnih obrokov.

POZOR! Odlog, odpis ali obročno plačilo niso mogoči za izrečene globe in stroške postopka o prekršku, ki jih izreka davčni organ, za akontacije davkov ali davčni odtegljaj ter za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti.

Primer izpolnjenih obrazcev:

Več informacij lahko dobite v članku Dohodnina 2014: Preverite, kdo je upravičen do odpisa, odloga in obročnega odplačevanja davka.

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja