Go to Top

Katere obrazce morajo oddajati izvajalci dopolnilnega dela?

Izvajalci osebnega dopolnilnega dela morajo Finančni upravi oddajati napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz zaposlitve in poročila o doseženem prihodku.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve

Katere obrazce morajo oddajati izvajalci dopolnilnega dela?Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela oddati do 10. v mesecu za dohodke, prejete v preteklem mesecu.

Izvajalec mora mesečno vse svoje dohodke iz osebnega dopolnilnega dela napovedati za odmero akontacije dohodnine pri finančni upravi (tudi dohodke, dosežene pri pravnih osebah).

Izplačevalec dohodka za osebno dopolnilno delo, ki je plačnik davka (npr. gostinec – pravna oseba, ki od izvajalca kupi nabrana zelišča ali gobe), nima obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja. Plačnik davka ima v tem primeru obveznost dostave podatkov o izplačanih dohodkih na letnem nivoju.

Navedeno velja tako tiste, ki so osebno dopolnilno delo priglasili po 1. 1. 2015, kot tudi za tiste, ki osebno dopolnilno delo opravljajo še po starem sistemu.

Izvajalec osebnega dopolnilnega dela, ki v preteklem mesecu ni dosegel nobenega prihodka, ni dolžan vložiti napovedi za odmero akontacije dohodnine za ta mesec.

Poročilo o doseženem prihodku

Polletno predlaganje obrazca Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela izvajalec osebnega dopolnilnega dela posreduje poročilo finančni upravi najpozneje:

  • do 10. julija v tekočem koledarskem letu za prvo polletje tekočega koledarskega leta oziroma
  • do 10. januarja v naslednjem koledarskem letu za drugo polletje preteklega koledarskega leta.

V obrazcu izvajalec osebnega dopolnilnega dela poroča o doseženem prihodku v koledarskem polletju.

Če posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, v koledarskem polletju ni dosegel nobenega prihodka iz tega naslova, finančni upravi predloži podpisan obrazec poročila, na katerem navede znesek 0 (nič).

Če posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, ne posreduje navedenega poročila, mu finančna uprava postavi dodatni rok, ki ne sme biti daljši od 8 dni, v katerem ga pozove k dostavi teh podatkov.

Če posameznik tudi v naknadno postavljenem roku ne dostavi podatkov o doseženem prihodku, finančna uprava o tem v roku 8 dni po poteku dodatnega roka obvesti AJPES, ki izda sklep o izbrisu iz seznama.

Vabljeni tudi na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja