Go to Top

Kakšne možnosti obročnega plačevanja davka imajo podjetniki?

Podjetniki, ali veste, kakšne so vaše možnosti, če davka ne zmorete plačati v enkratnem znesku – poznate možnosti obročnega plačevanja davka ali odloga?

izobraževanje

Zaključna bilanca za leto 2023

Do konca marca morate samostojni podjetniki, ki vodite svoje knjigovodstvo, oddati tudi zaključno bilanco! Pohitite s prijavami!

Več informacij

Poslovni subjekti imajo ob nezmožnosti enkratnega odplačevanja davka naslednje možnosti:

 • plačilo davka v največ 24 obrokih ali odlog za največ 24 mesecev
 • plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih (to velja le za srednja in velika podjetja)
 • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za največ 24 mesecev, pri čemer se ne ugotavljajo kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode

Prijava na delavnico

Odlog ali obroki v primeru hujše gospodarske škode

možnosti obročnega plačevanja davka

Odlog plačila davka za dve leti ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih se davčnemu zavezancu lahko dovoli zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, na katere davčni zavezanec ni moral vplivati. Zaradi tega mu grozi hujša gospodarska škoda, odlog oziroma obročno plačevanje pa bi zavezancu omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

Trajnejša nelikvidnost nastane, če zavezanec ni sposoben pravočasno izpolnjevati zapadlih obveznosti, vendar še ne izpolnjuje pogojev za začetek insolvenčnih postopkov.

Davčni zavezanec izgubi sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati. Gre predvsem zaradi začetih stečajnih postopkov, ukrepov tuje države, dlje časa trajajoče nezmožnosti opravljanja dejavnosti zaradi bolezni, naravnih in nepredvidljivih nesreč … Dejstvo, da bi odlog oziroma odročno odplačevanje preprečila hujšo gospodarsko škodo, pa mora pravna oseba dokazati s pojasnili, plani, pričakovanimi prilivi, bilancami, izpisku, pogodbami ipd.

Prijava na delavnico

Do tega so upravičene pravne sebe oziroma združenje oseb, samostojni podjetniki in osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Odlog ali obroki v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave

Na največ 60 mesečnih obrokov lahko davčni organ dovoli plačilo davka v primeru, da vlagatelj predloži pravnomočni sklep zaradi insolventnosti ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi (velja za postopke po 26. aprilu 2016). To pa ne velja za vse pravne osebe, temveč le za srednje velika in velika podjetja. Več v Merila za velikost podjetja spremenjena z novim letom.

Odlog ali obroki z zavarovanjem

Do tega so upravičene tako fizične osebe kot poslovni subjekti. Vlagatelj mora predložiti ustrezen instrument zavarovanja ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Instrumenti zavarovanja so:

 • bančna garancija brez ugovora na prvi poziv,
 • garantno pismo zavarovalnice,
 • cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka,
 • avalirana menica,
 • gotovinski polog,
 • drugo.

Prijava na delavnico

Za katere obveznosti pa odlog ali obroki ne veljajo?

Zgoraj našteto ne velja za obveznosti, ki so:

 • akontacija davka,
 • davčni odtegljaj,
 • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevek za zdravstveno zavarovanje,
 • obveznosti, za katere davčni organ opravlja izvršbo in ne vodi knjigovodskih evidenc o odmeri teh obveznosti,
 • globe in stroški postopka v prekršku,
 • druge zakonske obveznosti glede finančnega poslovanja, postopki zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

Prijava na delavnico

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Kakšne so obresti?

Za odloženo plačilo davka se zaračunajo obresti po obrestni meri, ki znaša 2 odstotka letno oziroma je v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija.

Če pa zavezanec kljub odobrenemu obročnemu odplačevanju tega ne uredi v roku, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačijo vsi naslednji neplačani obroki.

Preberite tudi:

Vir: Furs

Prijava na delavnico

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja