Go to Top

Archives

Tag Archives: prisilna poravnava

Insolvenčni zakon je doživel spremembe – kaj to pomeni za podjetja?

Insolvenčni zakon je pred kratkim doživel spremembe, ko je vlada sprejela predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Kaj te spremembe pomenijo za delodajalce in njihove zaposlene? Ustanovite s.p. ali d.o.o. na DATA točki! Pokličite 01/600-1530! Insolvenčni zakon – zakaj je doživel spremembe? Vlada se je odločila spremeniti insolvenčni zakon predvsem zato, ker bo novela uskladila zakonodajo z evropskimi direktivami glede prestrukturiranja in insolventnosti. Nadaljuj z branjem

Insolventnost med epidemijo

Insolventnost je stanje, ko podjetje ni sposobno poravnati svojih obveznosti Insolventnost se poimenuje stanje, ko podjetje ne zmore poravnati vseh svojih obveznosti, dolgovi pa se kopičijo in lahko celo presegajo vrednost vsega njegovega premoženja. Insolventno podjetje je dolgoročno plačilno nesposobno. Informativni izračun plače Kaj pomeni insolventnost? Postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).Ta zakon označuje podjetje za Nadaljuj z branjem

Kakšne možnosti obročnega plačevanja davka imajo podjetniki?

Podjetniki, ali veste, kakšne so vaše možnosti, če davka ne zmorete plačati v enkratnem znesku – poznate možnosti obročnega plačevanja davka ali odloga? Poslovni subjekti imajo ob nezmožnosti enkratnega odplačevanja davka naslednje možnosti: plačilo davka v največ 24 obrokih ali odlog za največ 24 mesecev plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih (to velja le za srednja in velika podjetja) plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za Nadaljuj z branjem

Upravitelj v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije

Kaj točno dela upravitelj v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije? In kaj potrebujete za opravljanje te dejavnosti? Za opravljanje te dejavnosti potrebujete dovoljenje, imenovanje, imeti morate varen poštni predal in elektronski predal, za katerega morate podati izjavo, priložiti pa morate tudi potrdilo o nekaznovanju. In predvsem morate dobro poznati teorijo in zakonodajo s področij insolvenčnega prava, prava, ekonomije ter različne sodne prakse. Dejavnost upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne Nadaljuj z branjem

Poenostavljena prisilna poravnava – rešitev za prezadolžene podjetnike?

Poenostavljena prisilna poravnava se razlikuje od insolventnosti poenostavljena prisilna poravnava je postopek namenjen majhnim in mikro gospodarskim družbam, za izhod iz stanja prezadolženosti. V primerih, ko poslovanje našega podjetja ne poteka po načrtih in se znajdemo v položaju insolventnosti, je dobro poznati vse možnosti za ohranitev podjetja in nadaljevanje poslovanja. Informativni izračun plače Kaj je insolventnost? Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik (gospodarska družba / podjetnik): v daljšem obdobju Nadaljuj z branjem