Go to Top

Insolventnost med epidemijo

Insolventnost je stanje, ko podjetje ni sposobno poravnati svojih obveznosti

Insolventnost se poimenuje stanje, ko podjetje ne zmore poravnati vseh svojih obveznosti, dolgovi pa se kopičijo in lahko celo presegajo vrednost vsega njegovega premoženja. Insolventno podjetje je dolgoročno plačilno nesposobno.

Informativni izračun plače

Kaj pomeni insolventnost?

Postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).Ta zakon označuje podjetje za insolventno, če  v daljšem obdobju ni sposobno pravočasno poravnati vseh svojih obveznosti in postane trajno nelikvidno ali če je dolgoročno plačilno nesposobno.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava?

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Insolventnost privede podjetje v postopek prisilne poravnave,  postopek poenostavljene prisilne poravnave in v stečajni postopek. Fizična oseba pa lahko sproži osebni stečaj.

Insolventnost podjetja, ki jo je povzročila epidemija

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 je v letu 2020 določil, da je epidemija povzročila insolventnost, če opravlja dejavnost, ki je bila z vladnim, ministrskim ali občinskim odlokom omejena ali prepovedana ali če družba na dan 31. decembra 2019 ni bila insolventna.

Vas zanima ustanovitev podjetja?

Nova definicija insolventnosti

Omenjen zakon je tudi določil novo definicijo, kaj insolventnost sploh je. Tako je podjetje trajno nelikvidno, če več kot mesec dni (prej 2 meseca) zamuja z izplačili plač in prispevkov delavcem, odkar je prejela povračila nadomestil plače in prispevkov na podlagi interventnih zakonov. To določilo velja do štiri mesece po prenehanju ukrepov.

podjetniško svetovanje

Po tem zakonu podjetju ni treba vložiti predloga za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je njegova dolgoročna plačilna nesposobnost posledica razglasitve epidemije. Ob tem morajo obstajati možnosti, da bi se podjetju uspelo izogniti postopkom in bi dolgoročno plačilno nesposobnost odpravila.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Podaljšani roki za postopke

Za postopke, ki so se že začeli, pa sodišče lahko odloži odločanje. Tako je podaljšan rok, ko sodišče odloča o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka in tudi rok, v katerem lahko dolžnik tak odlog opraviči. Sodišče ima čas štiri mesece, ne le dva, če so finančne težave dolžnika posledica razglasitve epidemije. Ukrep je bil sprejet, da bi imeli dolžniki več časa za odpravo insolventnosti ali za predložitev predloga za prisilno poravnavo.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Insolventnost podjetja je neprijetna situacija za vse vpletene, vendar to še ne pomeni, da je vsega konec. Vsi, še posebej vodje, se lahko iz te izkušnje veliko naučijo. Te izkušnje pomagajo, da napak ne ponovijo, če se bodo znova odločili za ustanovitev podjetja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja