Go to Top

Odgovornost družbenikov za dolgove družbe

Odgovornost družbenikov za dolgove družbe nastopi subsidiarno, saj za obveznosti gospodarske družbe primarno odgovarja gospodarska družba s svojim premoženjem. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ločimo osebne in kapitalske družbe. Glavni kriterij za delitev družbe na eno ali drugo obliko pa je osebna odgovornost družbenika za obveznosti družbe. Pri osebnih družbah (d.n.o., k.d.) odgovornost praviloma preide tudi na družbenike. Družbeniki kapitalskih družb (d.o.o., d.d., k.d.d.) za obveznosti družbe ne odgovarjajo neposredno, torej ne s svojim premoženjem.

Informativni izračun plače

Kaj pa če premoženje družbe ne zadostuje za poplačilo upnikovih terjatev do take družbe? V  katerih primerih so poleg družbe za njene obveznosti odgovorni tudi družbeniki s svojim lastnim premoženjem? Se tudi vam porajajo podobna vprašanja? Pišite našim pravnikom na [email protected]!

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Osebna odgovornost družbenikov d.o.o.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Za d.o.o. je značilno, da za obveznosti družbe odgovarja samo družba, medtem ko družbeniki s svojim premoženjem ne odgovarjajo. Kljub temu pa lahko v določenih primerih za obveznosti d.o.o. odgovarjajo tudi družbeniki osebno. Zato pa je ob odprtju podjetja potrebno zagotoviti obvezni osnovni kapital, ki je v prvi vrsti namenjen zaščiti njenih upnikov.

BRUTO NETO PLAČA

Odgovornost družbenikov kapitalskih družb

ZGD-1 določa, da so družbeniki osebno odgovorni v naslednjih primerih:

  • če so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi dosegli cilj, ki je zanje kot posameznike prepovedan,
  • če so družbo kot pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih ali njenih upnikov,
  • če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem družbe kot pravne osebe kot s svojim lastnim premoženjem, ali
  • če so v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšali premoženje družbe, čeprav so vedeli ali bi morali vedeti, da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

V zgoraj navedenih primerih govorimo o t.i. institutu spregleda pravne osebnosti. Ta je namenjen »kaznovanju« družbenikov v kapitalskih družbah, ki so oškodovali družbo. Ta pravni institut omogoča upnikom dosego poplačila terjatev.

Prav tako pa družbeniki odgovarjajo v primeru izbrisa družbe iz sodnega registra. V primeru prenehanja družbe  postanejo družbeniki osebno odgovorni za obveznosti družbe.  Za obveznosti so družbeniki odgovorni solidarno z vsem svojim premoženjem.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja