Go to Top

Kako drago je lahko vaše poslovno darilo, da se izognete davku?

Prihaja čas obdarovanj, zato danes preverjamo, kako drago je lahko vaše poslovno darilo, da se izognete davku. Obdavčitev daril fizičnim osebam po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) je odvisna od razmerja med darovalcem in obdarjencem ter od vrednosti darila.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Kako dobro pa vi poslujete?

Več informacij

Darilo, ki ga fizična oseba prejme od druge fizične osebe, ki ni njen delodajalec (ali z delodajalcem povezana oseba) ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom, in ni prejeto v zvezi z opravljanjem dejavnosti, se ne šteje za obdavčljiv dohodek.

Prijava na izobraževanje

Darilo, ki ga fizična oseba prejme pri nakupu blaga in storitev v obliki priložnostnega prejema dodatnega blaga ali storitev, se ne šteje za obdavčljiv dohodek, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.

poslovno darilo

Kdaj je darilo obdavčeno?

 • Darilo, ki ga zagotovi delodajalec

Darilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu, se šteje za boniteto, ki se obdavči kot dohodek iz zaposlitve.

Boniteta se obračuna tako pri darilih v zvezi z delovnim razmerjem kot tudi pri darilih v zvezi z drugim pogodbenim razmerjem.

Prijava na izobraževanje

Obdavčitev daril fizičnim osebam je odvisna od razmerja med darovalcem in obdarjencem ter od vrednosti darila.

Klikni in deli

Decembra pa davka za darila do 42 evrov ni!

Izjemo predstavljajo darila, ki jih delodajalec podari otroku delojemalca v mesecu decembru, staremu do 15 let. Vrednost darila se ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če ta ne presega 42 evrov.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Bonitete do 13 evrov

V davčno osnovo delojemalca se ne vključujejo bonitete, ki jih delodajalec ne zagotavlja redno ali pogosto, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 13 evrov. Ta izjema velja le za bonitete iz delovnega razmerja.

 • Darilo fizični osebi

Darilo se obdavči kot drug dohodek, če gre za darilo, ki:

 • se ne šteje za dohodek iz zaposlitve,
 • za dohodek iz dejavnosti,
 • za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost,
 • za dohodek iz premoženja ali
 • za dohodek iz kapitala.

Prijava na izobraževanje

Pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo, ki fizični osebi podari darilo in se ta šteje za obdavčljivi, mora kot plačnik davka od zneska dohodka (darila) izračunati in plačati akontacijo dohodnine po stopnji 25 odstotkov.

Ko je obdarjenec fizična in pravna oseba

V kolikor je obdarjenec fizična oseba ali pravna oseba zasebnega prava  in darilo zajema le premičnine (osnova je tržna vrednost tega premoženja), darilo ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 evrov.

Če je obdarjenec v obdobju dvanajstih mesecev od istega darovalca prejel več daril, se za ugotavljanje davčne osnove vrednosti prejetih daril seštevajo. Rok dvanajstih mesecev začne teči z dnem sprejema prvega darila. Obdarjenec, ki prejme v dar premoženje od katerega se plača davek, mora prejem darila napovedati v 15 dneh od sprejema darila.

Zaradi odločitve ustavnega sodišča pa davek na dediščino in darila ne bo imel več osnove v posplošeni tržni vrednosti nepremičnine. Več si lahko preberete v Davek na dediščino in darila: davčni organ lahko preveri vrednost nepremičnine.

Prijava na izobraževanje

Kdaj darilo ni obdavčeno?

Davka so oproščene pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi zakona za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali za opravljanje dej avnosti zaščite in reševanja, vendar le, če gre za darilo, ki je namenjeno opravljanju take dejavnosti pravne osebe.

Darila poslovnim partnerjem, ki po vsebini predstavljajo obdarovanje (in pogostitev) poslovnih partnerjev ob poslovnih srečanjih, se davčno obravnavajo kot reprezentanca, ki se šteje za davčno priznan odhodek v višini 50 odstotkov.

Obdavčitev daril z davkom na dodano vrednost – DDV

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) določa, da se od daril manjših vrednosti ne plačuje DDV, če so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, in sicer:

 • ni protidobave blaga ali storitev s strani prejemnika darila,
 • vrednost darila ne preseže 20 evrov,
 • darilo se daje v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca,
 • darilo se daje občasno in ne istim osebam.

Bi radi svoje prijatelje podjetnike obdarovali? Privoščite jim kakšno izmed DATINIH izobraževanj!

Vir: FURS

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja