Go to Top

Kadrovska štipendija kot davčno priznan odhodek

Delodajalci lahko študentom in dijakom podelite kadrovsko štipendijo. Ta je lahko davčno priznan odhodek pod določenimi pogoji.

kadrovska štipendijaKadrovska štipendija se po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) ne šteje v davčno osnovo. Izplačana mora biti osebi, ki je učenec, dijak ali študent.

Višina kadrovske štipendije

Kadrovska štipendija se lahko šteje kot davčno priznan odhodek samo do višine minimalne plače. Trenutno je višina minimalne plače v Sloveniji 789,15 EUR. Vsa povračila, ki so povezana s študijem, se štejejo za del štipendije, vendar do višine minimalne plače.

Kadrovska štipendija, ki je podeljena za študij v tujini, se lahko šteje kot davčno priznan dohodek samo do višine minimalne plače povečane za 60 %.

Če je kadrovska štipendija višja, se v davčno osnovo všteva znesek,  ki presega minimalno plačo oziroma znesek, ki presega minimalno plačo povečano za 60 odstotkov. To pomeni, da se kadrovska štipendija obdavči kot drug dohodek.

Višina kadrovske štipendije mora biti izplačana v višini, ki je skladna z običajno poslovno prakso posamezne dejavnosti.

Drugi pogoji

Kadrovska štipendija se mora izplačevati študentu ali dijaku za študij, ki je povezan s poslovanjem podjetja. Delodajalec je obvezan zaposliti štipendista po končanem izobraževanju.

Poleg tega mora biti štipendiranje urejeno v splošnih aktih delodajalca, vključno z opredelitvijo medsebojnih pravic in obveznosti.

Več o zmanjšanju davčnih obremenitev v podjetju lahko izveste tukaj ali na posebej za to namenjenemu izobraževanju.

 

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja