Go to Top

Izplačilo regresa do 1. novembra

Izplačilo regresa do 01. novembra

Izplačilo regresa je po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) obvezno najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Ali lahko delodajalec izplača regres kasneje? Ali mora delodajalec izpolnjevati kakšne pogoje za kasnejše izplačilo regresa? Kaj lahko stori delavec, če ne dobi izplačanega regresa?

Informativni izračun plače

Delodajalci, naj vas ne preseneti poostren nadzor nad izplačilom regresa, ki ga izvaja Inšpektorat RS za delo! Če potrebujete pravni nasvet, pokličite našo pravno službo na 01 600 1530 ali jim pišite na data@data.si. Naši pravniki namreč področje delovnega prava zelo dobro poznajo, poleg tega pa pri delu sodelujejo z našo usposobljeno računovodsko službo. Pri nas dobite vse na enem mestu!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Najkasnejši rok za izplačilo regresa: 1. november!

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

ZDR-1 določa, da se s kolektivno pogodbo dejavnosti lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa kot 1. julij. A najkasnejši rok za izplačilo regresa je 1. november tekočega koledarskega leta.

Delodajalci, ki jih ne zavezuje nobena kolektivna pogodba oz. delodajalci, katerih kolektivna pogodba ne omogoča kasnejšega izplačila regresa, ne morejo izplačati regresa kasneje, kot to določa ZDR-1.

BRUTO NETO PLAČA

Ali epidemija COVID-19 posega v ureditev pravice do regresa za letni dopust?

Interventni ukrepi niso z ničemer posegli v ureditev pravice do regresa za letni dopust. Tako delavcu, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas. Enako velja za delavce, ki so napoteni na začasno čakanje na delo in delodajalec zanj prejema povračilo izplačanega nadomestila plače. To pomeni, da so delavci, ki so morebiti vključeni v interventne ukrepe, upravičeni do regresa za letni dopust, kot je določeno v ZDR-1.

Delodajalci se tako ne morejo sklicevati na npr. slabšo finančno situacijo, plačilno nedisciplino zaradi epidemije COVID-19 ali navajati kakšnih drugih razlogov, ki bi opravičevali kasnejše izplačilo regresa.

Tudi Inšpektorat Republike Slovenije za delo opozarja delodajalce, naj ne pozabijo na izplačilo regresa do 1. novembra, saj bodo le-ti izvajali nadzor nad tem.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Kaj lahko stori delavec, če ne dobi izplačanega regresa?

V kolikor delavec ne bo prejel izplačila niti do 1. novembra, lahko delavec delodajalca pisno opozori ne neizplačilo oz. prepozno izplačilo regresa in ga k pozivu regresa ponovno pozove. Če se delavec in delodajalec ne moreta dogovoriti oz. če delodajalec regresa ne izplača, lahko delavec za izplačilo regresa toži delodajalca pred delovnim sodiščem.

Pravni nasvet

Delavec ima v primeru neizplačila regresa možnost prijaviti delodajalca na pristojni enoti Inšpektorata za delo. V primeru, da bo Inšpektorat za delo ugotovil nepravilnosti, lahko delodajalcu naloži odpravo nepravilnosti ter izreče globo. Globa se izreče v višini 3.000,00 do 20.000,00 eur.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja