Go to Top

Institut spremenjenih okoliščin – uporaba zaradi Covid-19

Institut spremenjenih okoliščin se lahko uporabi v delovnih razmerjih in obligacijsko pravnih razmerjih. V tem članku se bomo »dotaknili« obeh primerov in uporabe samega pravnega instituta. Podjetniki veste kako lahko ta institut uporabite sebi v prid zaradi epidemije COVID-19?

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Institut spremenjenih okoliščin je namreč eden izmed možnih ukrepov za reševanje konkretnih problemov pogodbenega prava. Trenuten konkreten problem pa večini podjetnikom zagotovo predstavlja pandemija koronavirusa. Slednja je prinesla nenadne spremembe, ki smo jih občutili vsi, tudi podjetniki, saj le-te nismo mogli pričakovati. Nekateri podjetniki so prav zaradi nastale korona situacije morali celo zapreti podjetje, svoje proizvodnje in  odpustiti svoje delavce oz. jih napotiti na začasno čakanje na delo. Želite spremeniti pogodbo zaradi spremenjenih okoliščin, pa ne veste kako? Potem pokličite našo pravno službo na 01 6001 528 ali nam pišite na data@data.si!

Informativni izračun plače

Institut spremenjenih okoliščin z vidika delovnopravnega razmerja

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delovnopravno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, ki skleneta pogodbo o zaposlitvi. Pravni institut spremenjenih okoliščin je določen v 49. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta člen ureja spremembo (aneks) in sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, do katere pride zaradi spremenjenih okoliščin med trajanjem delovnega razmerja. Vendar je to možno le ob soglasju volj obeh strank.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kako uporabiti institut zaradi COVID-19?

Ena izmed teh »nepredvidenih« okoliščin, ki lahko posledično vpliva na pogodbeno razmerje je zagotovo COVID-19. Na primer zaradi odrejene karantene delavcu, delodajalec  ne more enostransko odrediti dela na domu, lahko pa mu glede na spremenjene okoliščine (ne more v službo) ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za delo na domu. Seveda ob predpostavki, da gre za takšno delo, ki se lahko opravlja na daljavo.

Nekatere sestavine pogodbe o zaposlitvi se smatrajo za tako pomembne, da ni dovoljeno le sklepati aneksa k pogodbi o zaposlitvi, v kolikor bi prišlo do spremembe. Temveč je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi (npr. v primeru spremembe vrsta dela). Z aneksom pa se lahko npr. zniža plača delavca. Vendar tudi to vedno s soglasjem delavca, saj delodajalec ne sme enostransko znižati plače.

BRUTO NETO PLAČA

Institut spremenjenih okoliščin z vidika obligacijsko pravnega razmerja

Obligacijsko razmerje je razmerje med dvema pogodbenima strankama, ki s pogodbo določita medsebojne pravice in obveznosti, ki so jih v skladu z dogovorom dolžne izpolniti in odgovarjajo za njihovo izpolnitev.

Pogodbene stranke so sicer zavezane svoje dogovore iz pogodbe spoštovati. Vendar pa so tudi za njih pogodbena obveznost lahko spremeni. Institut spremenjenih okoliščin ureja Obligacijski zakonik v svojih določbah od 112.-115. člena. Torej, če bi po sklenitvi pogodbe prišlo do bistvenih sprememb (npr. zaradi COVID-19), ki jih stranka ni mogla vnaprej predvideti, se lahko stranki dogovorita, da se celo razveže pogodba. Če je pogodba razvezana, pa ima druga stranka pravico do povrnitve pravičnega dela škode, ki ji je nastala zaradi razveze pogodbe. Seveda pa je potrebno vsak primer obravnavati posamično in za institut spremenjene okoliščine imeti utemeljene razloge.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja