Go to Top

Identifikacija v namene DDV ni samo administrativni opravek!

Identifikacija v namene DDV

Identifikacija v namene DDV je bodisi obvezna ali prostovoljna za podjetja, podjetnike in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Enako velja za ostale organizacije, ki opravljajo samostojno dejavnost. Zaradi vse večjih zahtev po prilogah ob vlogi, je identifikacija v namene DDV precejšen zalogaj. Poleg pravilne izpolnitve zahtevka so obvezne priloge, ki dokazujejo upravičenost identifikacije v DDV namene. Davčni organ je bolj pozoren in zahtevnejši do novo registriranih organizacij, kjer ni zgodovine poslovanja v Sloveniji.

Ustanovitev podjetja

Kdo je davčni zavezanec po zakonu o davku na dodano vrednost?

ZDDV-1 določa, da je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost. In to ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti in ne glede na to, ali je vpisana v sodni register oziroma drug ustrezen register ali predpisano evidenco. Kdo se zato lahko šteje za davčnega zavezanca po ZDDV-1?  Vsak, ki z objektivnimi elementi izkaže namen za začetek neodvisnega opravljanja ekonomske dejavnosti in ki izvede prve investicije v ta namen.

Med davčne nezavezance pa se štejejo:

  • državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava, v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organ oblasti, tudi če pobirajo takse prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami;
  • zaposleni in druge osebe ki jih na delodajalca veže pogodba o zaposlitvi ali druge pravne vezi, ki kažejo na odvisno razmerje med delodajalcem in delojemalcem.

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

Davčna številka oziroma identifikacijska številka za DDV

Davčna številka je slovenskim državljanom dodeljena že ob rojstvu, tujcem pa glede na njihovo zahtevo, ko v Sloveniji bodisi prejemajo dohodke, bodisi kupijo nepremičnino ali ustanovijo podjetje. Z dodelitvijo davčne številke je oseba (fizična ali pravna) vpisana v davčni register, ki ga vodi Finančna uprava RS.

Identifikacijska številka za DDV pa je pridobljena na podlagi vloge, ko se identifikacija v namene DDV zahteva za posameznega zavezanca, ki opravlja samostojno dejavnost. Številka je sestavljena iz davčne številke s predpono SI. Več o obeh številkah smo pisali v tem članku.

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj se je spremenilo?

davčno svetovanje

Preberite tudi – Koliko znaša minimalna plača v letu 2022?

Identifikacija v namene DDV se opravi preko eDavki ali eVEM (točke SPOT)

Po 01.07.2022 so stopile v veljavo določene spremembe ZDDV-1 in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Zato je identifikacija v namene DDV malce spremenjena. Odpravljen je prag 7.500 evrov za obvezno identifikacijo kmečkega gospodinjstva. Seveda lahko zavezanec ostane v sistemu DDV, če mu to odgovarja. Prostovoljna identifikacija v namene DDV je še vedno mogoča. Vendar mora zavezanec v tem primeru ostati v sistemu DDV 60 mesecev (5 let).

Domači zavezanci izpolnijo in oddajo obrazec DDV-P2. Medtem ko tuji zavezanci (tuja podjetja, tudi podružnice tujih podjetij) izpolnijo in oddajo obrazec DDV-P3. da se identifikacija v namene DDV sproži.

Spremenjene so rubrike, med dodatnimi podatki, kjer zavezanec označi razlog vključitve v sistem DDV, v kolikor identifikacija v namene DDV ni zaradi presežene višine obdavčljivega prometa (50.000 evrov).

Nove rubrike obrazcev so:

  • prostovoljna vključitev po prvem in/ali drugem odstavku 94. členu ZDDV-1 (pod pragom 50.000 evrov oziroma kmetijska/gozdarska dejavnost);
  • prostovoljna vključitev po četrtem odstavku 4. člena ZDDV-1 (za najmanj 2 koledarski leti);
  • pridobitev blaga znotraj EU v tekočem koledarskem letu je preseglo 10.000 evrov;
  • opravljanje in/ali prejem storitev po četrtem odstavku 78. člena ZDDV-1 (reverse charge-obrnjena davčna obveznost; storitve iz 25. člena ZDDV-1);
  • opravljanje dobav/storitev po 130.c členu ZDDV-1 (unijska ureditev VEM, prodaja blaga na daljavo in določenih storitev kupcem/fizičnim osebam v druge države članice EU).

Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec s.p.?

Identifikacija za namene DDV

Ob tem bi radi izpostavili zahteve davčnega organa, da poleg obrazca zavezanci predložijo dokazila o izpolnjevanju določenih pogojev za identifikacijo. Največ izzivov imajo novoustanovljena podjetja in podjetniki, ki želijo, da je identifikacija v namene DDV urejena takoj po registraciji, vendar še nimajo nobenih (dokazljivih) aktivnosti v Sloveniji. Poleg natančnega opisa načrtovane dejavnosti (navedba nazivov in naslovov partnerjev, potek nakupa in prodaje blaga/storitev, kdo bo opravljal dejavnost, kje se bo opravljala dejavnost, načrtovan promet…), je nujno potrebno predložiti tudi potrjena naročila kupcev iz Slovenije, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe, predpogodbe, račune za nakup sredstev, … Tuje pravne osebe morajo nujno dokazati aktivnosti v Sloveniji, sicer identifikacija v namene DDV ne bo uspešna. To lahko storijo s podpisanim dogovorom s slovenskim kupcem, vzpostavljenim skladiščem ipd. Podružnice tuje pravne osebe izkažejo (dokažejo) aktivnost v Sloveniji z zaposlenimi in poslovnim prostorom ter s kupci v Sloveniji. Nova podjetja posledično težko pridobijo pravico do odbitka vstopnega DDV tudi od investicij.

Preberite tudi – Se nam ponovno obetajo davčne spremembe?

Kaj pa OSS/VEM?

Registracija v OSS/VEM (identifikacija v namene DDV v posebni ureditvi) je namenjena tistim zavezancem, ki prodajajo svoje blago ali določene storitve fizičnim osebam v druge države članice EU. V posebno ureditev OSS/VEM pa se lahko vključijo tudi tujci, ki preko tega sistema poročajo o prodaji znotraj EU. Podrobnosti sledijo v enem od naših prihodnjih člankov, kjer bo identifikacija v namene DDV v posebni ureditvi prikazana s primeri.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja