Go to Top

DDV od investicij lahko dobite nazaj – kako?

DDV od investicij zavezanci lahko odbijajo

DDV od investicij predstavlja enim zavezancem strošek oziroma višji znesek investicije, drugim pa odbitno postavko, v smislu pravice do odbitka vstopnega DDV. Z drugimi besedami DDV od investicij lahko zavezanci, identificirani za DDV namene dobijo povrnjenega na svoj poslovni račun. Mali davčni zavezanci te pravice nimajo, kar pomeni, da se DDV od investicij všteva v nabavno vrednost investicije. Davčni svetovalci podjetja Data imajo večletne izkušnje na področju davkov. V kolikor bi potrebovali plačljivo svetovanje, so vam na voljo na 01/600-1530 oz. na data@data.si.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Nova podjetja v nezavidljivem položaju zaradi identifikacije

Pri novoustanovljenih podjetjih in podjetnikih je v praksi največji izziv urediti identifikacijo za namene DDV. Skladno z veljavno zakonodajo mora zavezanec ob izpolnitvi predpisanega obrazca DDV-P2 priložiti tudi obvezne priloge, s katerimi dokazuje svoj obdavčljiv promet v Sloveniji. Navodila oziroma pojasnila najdete tudi na straneh FURS. Ker na začetku poslovanja družbe ali samostojni podjetniki nimajo takoj sklenjenih pisnih dogovorov s svojimi partnerji, je dokazovanje o poslovanju in obdavčljivi dejavnosti močno oteženo. Kot rečeno le zavezanci, identificirani za namene DDV pridobijo pravico za povračilo DDV od investicij in drugih vlaganj.

Informativni izračun dohodnine

davčno svetovanje

Preberite tudi – Dohodninska lestvica 2022 se je vendarle spremenila!

Investicije so naložbe v sredstva

Investicija je naložba v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Podrobni opis najdemo v Slovenskih računovodskih standardih 2016:

  • SRS1 (2016) Opredmetena osnovna sredstva
  • SRS2 (2016) Neopredmetena sredstva

Opredmeteno osnovno sredstvo je tisto, ki ga ima zavezanec v lasti (ali finančnemu najemu) in ga obvladuje ter uporablja pri opravljanju storitev oziroma pri poslovanju. Po pričakovanjih bo sredstvo uporabljivo več kot eno leto. Najpogostejša opredmetena osnovna sredstva so: zemljišča, zgradbe, proizvodna oprema, druga oprema (pohištvo, aparati, itd.) in biološka sredstva. DDV od investicij v opredmetena osnovna sredstva se plačuje prodajalcu ob nabavi. Neopredmetena sredstva predstavljajo nedenarne oblike sredstev, ki praviloma fizično ne obstajajo. Običajno gre za: dolgoročno odložene stroške razvijanja, licence, blagovne znamke, patente ipd.

Investicije vplivajo tudi na ugodnejšo davčno obravnavo, saj lahko podjetja znižajo osnovo za obračun davka od dohodka pravnih oseb, prav tako samostojni podjetniki osnovo za davka od dohodka iz dejavnosti (če niso normiranci). Novost v letošnjem letu je dodatna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2022?

Izračun odbitka DDV od investicij

Podlago za odbitek vstopnega DDV od investicij najdemo v IX. poglavju Zakonu o davki od dohodkov pravnih oseb (ZDDV-1). Odbitek vstopnega DDV je omogočen zavezancem, identificiranim za namene DDV, ki opravijo nabavo investicije za opravljanje svoje obdavčljive dejavnosti. Če zavezanec opravlja oproščeno dejavnost (npr. zavarovalniške storitve), ki ni obdavčljiva z DDV, potem nima pravice do vračila oziroma odbitka DDV od investicij. Obravnava zanje je enaka kot za male davčne zavezance, ki niso identificirani za namene DDV.

Primer:

Podjetnik, identificiran za namene DDV, z gostinsko dejavnostjo, nabavi hladilno omaro za shranjevanje surovin ali pijače v gostinskem lokalu. V ta namen je prejel račun dobavitelja v višini 1.500 evrov plus 22 % DDV (330 evrov) ter končnim zneskom za plačilo 1.830 evrov. V davčnem obdobju je imel obračunanega DDV (zaračunano kupcem ob prodaji) 3.000 evrov.

Izračun:

OBRAČUNANI DDV 3.000 EUR – ODBITNI VSTOPNI DDV 330 EUR = 2.670 EUR DOPLAČILO DDV

Če bi ta hladilnik kupil mali davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV bi bila vrednost investicije 1.830 evrov in ne 1.500 evrov. Višina investicije vpliva tudi na osnovo za amortizacijo.

Preberite tudi – Bruto plača je znana, kako dobimo neto plačo?

Popravek odbitka DDV od investicij

Kadar pride do spremembe uporabe osnovnih sredstev je potrebno izračunati popravek odbitka vstopnega DDV od investicij. Na podlagi 69. člena ZDDV-1 se popravek opravi v kolikor je sprememba pri sredstvih do 5 let, pri nepremičninah do 20 let. Podrobno o popravkih, tudi o DDV od investicij, smo pisali tudi v našem članku.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja