Go to Top

Davčna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod 2022

Davčna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod – novosti, ki ju prinaša ZDDPO-2

Davčna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod je nova določba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Nastala je zaradi sledenja »zelenega dogovora« na ravni EU, kjer so ponovno poudarjene politike za oskrbo celotnega gospodarstva s čisto energijo, industrijo, proizvodnjo in potrošnjo, promet, prehrano, gradbeništvo itd.

Informativni izračun plače

Kaj se šteje kot davčna olajšava za investicije?

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Investicijo opredeljujemo kot vlaganje ali kapitala ali denarni sredstev v nakup dolgoročnih sredstev. To so tista sredstva, ki se bodo v organizaciji uporabljala daljše časovno obdobje in se pričakuje, da bodo od njih pritekale gospodarske koristi.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

računovodsko svetovanje

Informativni izračun za normirance

Katere investicije poznamo?

Na kratko predstavimo investicije (primeri v oklepajih):

  • investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva (blagovne znamke, licence/pravice)
  • investicije v opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, stroji, vozila, pohištvo)
  • investicije v naložbene nepremičnine (tiste, ki so kupljene za oddajo v najem)
  • investicije v dolgoročne finančne naložbe (deleži, delnice)

Investicije praviloma amortiziramo in s tem nastanejo v podjetju stroški. Poleg teh pa organizacijam pripada tudi davčna olajšava za investicije. Torej gre za dvakratno znižanje davčne osnove – enkrat preko amortizacije drugič preko davčne olajšave.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Obstoječa davčna olajšava za investicije

Do konca leta 2021 velja po ZDDPO-2, lahko podjetja uveljavljajo znižanje davčne osnove za vlaganja v opremo in v neopredmetena osnovna sredstva, v višini 40 % investiranega zneska. Ob tem, da je opredeljeno, da se davčna olajšava za investicije ne more uveljavljati za:

  • pohištvo in pisarniško opremo, razne računalniške in
  • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Za neopredmetena sredstva se za uveljavitev ne štejejo dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Kaj pa vlaganje v R&R, kako se uveljavlja davčna olajšava za investicije v tem primeru?

Ločeno obstaja tudi davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj, ki omogoča znižanje osnove za davek v višini 100% investiranega zneska. Skladno z Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj morajo organizacije zagotoviti poslovnih načrt ali posebni razvoji projekt ali program iz katerega je mogoče razbrati vložene zneske.

Seveda podjetje ne more uveljavljati znižanja davčne osnove za eno investicijo dvakrat. Torej se navedeni dve izključujeta.

Prijavite se na seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Dodatno znižanje davčne osnove 2022 in davčna olajšava za investicije

Nova olajšava v ZDDPO-2 bo omogočala znižanje davčne osnove, v kolikor bodo podjetja vlagala na primer v umetno inteligenco, računalništvo v oblaku, v okolju prijazne tehnologije, bolj zdrav transport ipd. Davčna olajšava v investicije se bo priznala v višini 40% od investiranega zneska. Podrobna določila kaj se bo v to olajšavo vštevalo bodo predpisana s podzakonskim aktom, običajno s pravilnikom.

Tudi z novo uveljavitvijo se bo davčna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod izključevala z ostalima, že obstoječima, znižanjema (vlaganja v raziskave v razvoj in investiranje).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja