Go to Top

Popravek DDV: praktični primeri z razlago

Popravek DDV je obvezen

Popravek DDV pri osnovnih sredstvih je obvezen, kadar se spremenijo dejavniki, dejstva, ki jih je zavezanec uporabil pri določitvi zneska za odbitek vstopnega DDV.

Informativni izračun plače

Osnovna sredstva

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Med osnovna sredstva se za namene teh določb v Zakonu o davku na dodano vrednosti (ZDDV-1) štejejo opredmetena osnovna sredstva in nepremičnine, ki se tudi po računovodskih standardih uvrščajo med osnovna sredstva.

Za osnovna sredstva se popravek DDV razporedi na 5 let, za nepremičnine pa na 20 let od začetka uporabe. To pomeni, da je treba, v kolikor pride do sprememb, od trenutka nabave v tem obdobju narediti popravek odbitka vstopnega DDV v davčnem obračunu. Popravek DDV se vključi v davčno obdobje, v katerem je zavezanec ugotovil, da nima več pravice do odbitka. Popravek odbitka vstopnega DDV se ne izvrši, če je razlika do vključno 10 EUR.

Poznamo različne primere za popravek DDV. To pomeni, da je razlogov, zaradi katerih pride do spremembe dejavnikov, več. V nadaljevanju predstavljamo dva najpogostejša.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Izračun: popravek DDV

Izračun popravka DDV se določi skladno s 111. členom Pravilnika o izvajanju ZDDV-1:

znesek DDV, ki je bil ob nabavi priznan (oz. ki ni bil priznan) kot odbitek DDV

————————————————————————————————————–

(5 let ali 20 let) x 365 dni

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Primer 1

Davčni zavezanec preide med male davčne zavezance (izstop iz DDV). Zavezanec se lahko odloči za izstop iz sistema DDV. To pomeni, da bo postal t. i. mali davčni zavezanec, ker ne izpolnjuje več obveznih kriterijev in se je tako odločil, da bo morda bolj konkurenčen na trgu.

  • Nakup pisarniške opreme v skupnem znesku: 7.000 EUR
  • Odbitek vstopnega DDV: 1.540 EUR
  • Začetek uporabe: davčno obdobje junij 2018 (15.06.2018)
  • Obdobje za popravek DDV, 5 let: junij 2023 (14.06.2023)
  • Izračun na dan 01.09.2020 (davčno obdobje september 2020):
1.540 = 0,843836
5 * 365

 

obdobje od do dni znesek DDV
15.06.2018 31.08.2020 808 682 odbitni vstopni DDV
01.09.2020 31.08.2021 365 308 ni pravice do odbitka
01.09.2021 31.08.2022 365 308 ni pravice do odbitka
01.09.2022 14.06.2023 288 243 ni pravice do odbitka
1826 1.541

Popravek DDV bo izkazan v vrednosti: 859 EUR

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Primer 2

Davčni zavezanec odda nepremičnino brez DDV. Zavezanec ima v lasti stanovanje, ki ga je oddajal v turistične namene in od katerega je imel pravico do odbitka vstopnega DDV ob nabavi. Kasneje se je odločil za oddajo v dolgoročni najem in s tem izgubil pravico do odbitka vstopnega DDV.

  • Nakup v znesku: 100.000 EUR
  • Odbitek vstopnega DDV: 9.500 EUR
  • Začetek uporabe: davčno obdobje februar 2010 (10.02.2010)
  • Obdobje za popravek DDV, 20 let: februar 2030 (09.02.2030)
  • Izračun na dan 01.09.2020 (davčno obdobje september 2020):
9.500  

=

1,30137
20 * 365

 

obdobje od do dni znesek DDV
10.02.2010 31.08.2020 3853 5.014 odbitni vstopni DDV
01.09.2020 31.08.2021 365 475 ni pravice do odbitka
01.09.2021 31.08.2022 365 475 ni pravice do odbitka
01.09.2022 31.08.2023 365 475 ni pravice do odbitka
01.09.2023 31.08.2024 365 475 ni pravice do odbitka
01.09.2024 31.08.2025 365 475 ni pravice do odbitka
01.09.2025 31.08.2026 365 475 ni pravice do odbitka
01.09.2026 31.08.2027 365 475 ni pravice do odbitka
01.09.2027 31.08.2028 365 475 ni pravice do odbitka
01.09.2028 31.08.2029 365 475 ni pravice do odbitka
01.09.2029 09.02.2030 162 211 ni pravice do odbitka
7300 9.500

Popravek DDV bo izkazan v vrednosti: 4.486 EUR

Pravni nasvet

Popravek lahko močno vpliva na razpoložljiva denarna sredstva

Smiselno je, da zavezanec pozna posledice sprememb v dejavnosti, ki vplivajo na pravico do odbitka vstopnega DDV že ob nabavi osnovnih sredstev. Popravek DDV namreč lahko pri večjih investicijah močno vpliva na razpoložljiva denarna sredstva podjetja.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja