Go to Top

Dohodek od dejavnosti – letno poročilo davka, do kdaj?

Dohodek od dejavnosti – približuje se rok oddaje

Dohodek od dejavnosti je obdavčen z dohodnino, torej davkom fizičnih oseb, na podlagi Zakona o dohodnini (Zdoh-2). Napoved davka od dohodkov doseženih z opravljanjem samostojne dejavnosti je potrebno pripraviti in oddati najkasneje do konca marca 2022, za preteklo leto. Obrazec si lahko ogledate tu, sicer se izpolni in odda preko portala eDavki, zato potrebujete digitalno spletno potrdilo, da si pravočasno uredite dostop. Če potrebujete računovodsko ali davčno svetovanje, pa so vam na voljo naši svetovalci! Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Informativni izračun dohodnine

Zavezanci za oddajo napovedi

Zavezanci za oddajo poročila za dohodek od dejavnosti so vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost bodisi v obliki s.p. (samostojni podjetnik), bodisi kot samostojni poklic (odvetniki, športniki, novinarji, umetniki itd.) ter tudi sobodajalci. Napoved je potrebno oddati najkasneje 31.3.2022 za leto 2021. Tisti, ki so v letu 2021 prenehali dejavnost, morajo skladno s predpisi napoved oddati praviloma v 60 dneh od izbrisa iz ustreznega registra.

Ustanovite podjetje na Dati!

računovodsko svetovanje

Rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Vodenje knjig in evidenc

Za pravilno pripravo prijave davka za dohodek od dejavnosti mora zavezanec razpolagati s poslovnimi knjigami ali drugimi evidencami, ki jih je vodil mesečno tekom poslovnega leta. Zavezanci imajo možnost, da vodijo poslovne knjige oziroma evidence:

 • Enostavno knjigovodstvo (Knjiga prihodkov in odhodkov, Register osnovnih sredstev, Evidenca pretoka listin med gospodinjstvom in podjetjem, Blagajniško poslovanje in vodenje zalog-po potrebi)
 • Dvostavno knjigovodstvo (Glavna knjiga, Dnevnik, Register osnovnih sredstev, Blagajniško poslovanja in vodenje zalog -po potrebi)
 • Evidence za »normirance« (Knjiga izdanih računov, Register osnovnih sredstev)
 • Davčne evidence (le tisti, ki so identificirani za namene DDV)

Naše priporočilo podjetnikom je, da svoje poslovanje spremljajo sproti. Zato je dobrodošla tudi pomoč računovodij, ki pomagajo z analizo podatkov in predstavitvijo potencialnega rezultata ter posledično tudi obdavčitve za ustvarjen dohodek od dejavnosti.

Prijavite se na seminar Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?!

Vsebina poročila na kratko

Vsebino poročila oziroma napovedi davka za dohodek od dejavnosti bi lahko na kratko strnili v spodnje alineje:

 • Opredelitev načina obdavčitve (normirani ali dejanski stroški) preteklega leta;
 • Opredelitev vrste obveznega zavarovanja zavezanca;
 • Uveljavljanje ugodnosti za posebne poklice;
 • Sprememba načina obdavčitve (normirani ali dejanski stroški) za tekoče leto;
 • Znesek prihodkov ugotovljenih po računovodskih predpisih ter morebitni popravki le-teh;
 • Znesek odhodkov ugotovljenih po računovodskih predpisih (tisti, ki uveljavljajo dejanske odhodke) ter morebitni popravki le-teh;
 • Opredelitev in znesek davčno nepriznanih odhodkov/stroškov (tisti, ki uveljavljajo dejanske odhodke);
 • Davčna osnova;
 • Znesek davka za preteklo leto;
 • Znesek že vplačanih akontacij davka;
 • Višina doplačila davka;
 • Izračun mesečnih ali trimesečnih akontacij davka za tekoče leto;
 • Različne priloge: za uveljavitev olajšav, kritje izgube idr. (za tiste, ki uveljavljajo dejanske odhodke).

Postanite stranka računovodskega servisa Data!

Pri zavezancih, ki imajo dohodek od dejavnosti obdavčen na podlagi normiranih odhodkov je poročilo krajše in zajema manj vnosov kot ostalih. Vsekakor pa je je obsežnost in zahtevnost odvisna od poslovanja posameznega zavezanca. Tistim zavezancem, ki se lotijo priprave napovedi davka za dohodek od dejavnosti sami, predlagamo, da se pred dejansko oddajo posvetujejo s strokovnjakom, računovodjo. Za računovodsko svetovanje oz. računovodske storitve nas lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja