Go to Top

Računovodja je pomemben partner vsakemu podjetju!

Računovodja je pomemben člen

Računovodja je nepogrešljiv člen v vsakem podjetju. Računovodja običajno že sam zazna dovolj dobro in hitro tiste dogodke, kjer bi se lahko pojavila težava pri dokazovanju. S tem pripomore, da poslovodstvo podjetja pravočasno zagotovi morebitna potrebna pojasnila. Poklic računovodje je zahteven in na trenutke premalo cenjen s strani podjetnikov in podjetij, ampak iz izkušenj vam lahko potrdimo, da brez dobrega računovodje ne gre! Če bi tudi vi potrebovali odličen računovodski servis, smo vam na voljo! Naš računovodski servis Data deluje že več kot 30 let! Za več informacij nas lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na [email protected].

Informativni izračun plače

Poklic računovodja

Dela, ki jih opravlja računovodja so v praksi zelo obširna. Velikokrat se zamenjuje delo knjigovodje za delo računovodje. Knjigovodja opravlja dela, katerih rezultate nato potrebuje računovodja za svoje delo. Računovodja v podjetju skrbi, da posli potekajo skladno z veljavnimi standardi in predpisi. Znotraj svojih aktivnosti se ukvarja z računovodskimi predračuni, obračuni, opravlja nadzor nad knjigovodjo, pripravlja analize ter informira vodstvo o stanju podjetja. Računovodja mora poznati podrobnosti Slovenskih računovodskih standardov. Nemalokrat pa mora biti seznanjen z davčno zakonodajo, saj so posli vsakega podjetja tesno povezani z obdavčitvijo. Obvladuje podatke preko računalniškega sistema in mora imeti sposobnost komuniciranja, ko rezultate predstavlja in razlaga drugim. Obseg del se razlikuje od podjetja do podjetja, skladno z notranjimi potrebami in njihovo sistemizacijo delovnih mest.

Ustanovite podjetje na Dati!

računovodsko svetovanje

Rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Zunanje računovodstvo

Mikro in majhna podjetja in podjetniki se večinoma poslužujejo zunanjih izvajalcev računovodske službe. Običajno najamejo storitve računovodskega servisa, kjer dela knjigovodstva in računovodstva opravljajo zaposleni tega servisa. Znotraj računovodskega servisa je delo, ki ga opravlja računovodja drugačno v primerjavi z notranjim računovodjem. V računovodskem servisu mora računovodja poleg priprave obračunov in komuniciranja s podjetnikom ali podjetjem skrbeti še za organizacijo dela knjigovodij in administratorjev, pripravlja ponudbe za potencialne stranke, podpisuje pogodbe z novimi ter rešuje morebitne reklamacije. Računovodja nadzira in preverja ali so storitve za naročnike opravljene pravočasno in pravilno. V kolikor gre za manjši računovodski servis, običajno samostojnega podjetnika, je ta oseba zadolžena in odgovorna za vse storitve, ki jih opravi za naročnika. Računovodja v tem primeru opravlja vse aktivnosti od prevzema in urejanja dokumentacije, knjiženja ter pripravo in oddajo ustreznih poročil zunanjim inštitucijam. Seveda računovodja prevzema odgovornost pravilnega evidentiranja in poročanja, zato je priporočljivo, da ima strokovno odgovornost ustrezno zavarovano.

Prijavite se na seminar Zaključna bilanca za leto 2021!

Zakaj rabimo računovodje?

Menimo, da vsak podjetnik in podjetje potrebuje računovodjo. Najbolje je, da si ga izberete še pred začetkom opravljanja dejavnosti. Računovodja lahko pripravlja uporabne informacije, na podlagi katerih bo podjetje lažje in ustrezneje sprejelo poslovno-finančne odločitve. Računovodja nudi pomoč pri reševanju problemov, iskanju možnosti, pripravi poslovnih/finančnih načrtov, predlaganju alternativ. Prav tako analizira dosežene rezultate, natančno zasleduje dogajanja ter ugotavlja odmike med načrtovanim in uresničenim. Pri manjših podjetjih in podjetnikih, dober računovodja odtehta morebitna tveganja, da so knjige in poročila urejene skladno z veljavno zakonodajo in predpisi in da so potrebni obračuni ali ostala poročanja narejeni in oddani pravočasno!

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja