Go to Top

Davčne olajšave za s.p. – katere lahko uveljavljate za leto 2022?

Davčne olajšave za s.p. se uveljavljajo ob zaključnem davčnem obračunu za preteklo leto. In sicer pri davčnem obračunu DohDej 2022. Katere davčne olajšave za s.p. se lahko uveljavljajo?

Opravite informativni izračun plače!

Pregled olajšav za 2022

Za samostojne podjetnike veljajo podobne davčne olajšave kot pri d.o.o. S tem, da lahko samostojni podjetniki koristijo tudi nekatere dodatne olajšave, ki so vezane na status fizične osebe, nosilca dejavnosti.

Na podlagi Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za leto 2022 veljajo naslednje davčne olajšave za s.p.:

 • Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj (100 % vloženih sredstev);
 • Olajšava za zaposlovanje (45 ali 55 % plače zaposlenega);
 • Olajšava za zaposlovanje invalidov (50 ali 70 % plače zaposlenega);
 • Olajšava za zavezanca (sp) invalida (30 % ali 60 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS);
 • Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS);
 • Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (24 % obveznih prispevkov, in več kot 2.903,66 evrov letno);
 • Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (40 % zneska);
 • Olajšava za donacije;
 • Olajšava za investiranje v opremo (40 % zneska);
 • Splošna davčna olajšava (najmanj 4.500 evrov);
 • Posebna osebna olajšava (odvisno od posameznika);
 • Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane.

Imate kakšna vprašanja glede olajšav ali bi potrebovali svetovanje pri pripravi davčnih obračunov? Posvetujte se z našimi računovodji ali davčnimi svetovalci! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko naročite na 01/600-1530 ali data@data.si.

Informativni izračun dohodnine

davčno svetovanje

Bilanca stanja in izkaz uspeha – veste, kako sestaviti?

Tudi s kritjem izgube lahko znižate davčno osnovo

Samostojni podjetniki lahko davčno osnovo znižajo tudi za znesek kritja prenesene (davčne) izgube iz prejšnjih let. A to le do višine 50 % davčne osnove tekočega leta. Vse davčne olajšave za s.p. skupaj s kritjem davčne izgube ne smejo presegati 63 % davčne osnove tekočega leta. V ta seštevek se ne vštevajo olajšave, ki pripadajo samostojnim podjetnikom enako kot ostalim fizičnim osebam (na primer splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane …).

Primer izračuna obdavčitve s.p. (uveljavljanje davčne olajšave za s.p.):

prihodki 70.000,00 €
odhodki skupaj 10.220,00 €
prispevki 5.520,00 €
prehrana 1.800,00 €
računovodstvo 1.400,00 €
ostali stroški 1.500,00 €
   
nakup računalnika 1.500,00 €
   
dobiček iz poslovanja 59.780,00 €
   
Davčne olajšave za s.p.:  
olajšava za investicijo (40%) 600,00 €
splošna davčna olajšava 4.500,00 €
posebna olajšava za 1 otroka 2.510,03 €
   
kritje davčne izgube 2021 1.000,00 €
   
davčna osnova 51.169,97 €
davek/dohodnina (lestvica) 14.208,09 €

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Dohodninska lestvica 2022:

Če znaša neto letna Znaša dohodnina v evrih
davčna osnova v evrih
Nad Do
8.755,00         16 %
8.755,00 25.750,00 1.400,80      + 26 %  nad  8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,500      + 33 %  nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00      + 39 %  nad 51.500,00
74.160,00 23.154,40      + 45 %  nad 74.160,00

 Preberite tudi – Kilometrina 2023 – kakšni zneski veljajo?

Kaj pa davčne olajšave za s.p., če ste normiranec?

Za normirance s.p. pa davčne olajšave za s.p. ne pridejo v poštev. Zaslužek normiranih s.p. je namreč obdavčen zgolj na podlagi prihodkov in znižanja teh z zakonsko predpisanimi normiranimi odhodki. To pomeni, da tako dejanskih stroškov kot tudi davčnih olajšav ne morejo uveljavljati za znižanje davčne osnove.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja