Go to Top

Hrvaška pokojnina – informacije

Hrvaška pokojnina je tema, ki vas zanima bodisi če jo že prejemate ali pa ste bili zaposleni na Hrvaškem.

Če potrebujete informacije o uveljavljanju pravice do hrvaške pokojnine, bodo na vaša vprašanja odgovarjali predstavniki hrvaškega nosilca pokojninskega zavarovanja iz Zagreba. Informativni dan ta temo “hrvaška pokojnina” bo potekal v četrtek, 18. oktobra 2018, na območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v Novem mestu. Za termin se je potrebno dogovoriti na številki 07 338 15 60.

Veste, kako zaposlitev v tujini vpliva na socialno varnost delavca? Zaposleni, ki delajo v eni od držav Evropske unije (tudi na Hrvaškem), živijo pa drugi, kamor se vračajo vsaj enkrat tedensko, so obmejni delavci.

Hrvaška pokojnina – Zdravstvene storitve: v obeh državah

Obmejni delavci prispevke v sistem socialne varnosti plačujejo v državi EU, kjer delajo. Tam so torej zavarovani. Pravico do zdravstvenih storitev pa lahko uveljavljajo na obeh straneh meje, torej tudi v državi, kjer živijo. V večini držav EU enako velja za vzdrževane družinske člane. Bodite pa pozorni, če potrebujte bolniški dopust za nego otroka. Pri zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi zaposlitve preverite, ali ste upravičeni do nadomestila. Upravičenost do tega je redka v primerih, ko je vaš otrok zavarovan po partnerju v državi, kjer prebivate.

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog?

Veliko delate v tujini, a ste zaposleni v podjetju, ki je registrirano v  Sloveniji? Če ste pogosto na službeni poti, morate posebno pozornost posvetiti pravilnemu izpolnjevanju potnih nalogov. Preberite še prispevek o razlikovanju med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino. Na službenih poteh v tujino si lahko obračunate dnevnice. Višino dnevnic boste najlažje izračunali s pomočjo našega spletnega kalkulatorja.

Informativni izračun dnevnice

Hrvaška pokojnina –  Nadomestilo za brezposelnost: v državi bivališča

Če ste kot obmejni delavec izgubili delo, morate za nadomestilo za brezposelnost zaprositi v državi, kjer prebivate. O vaši pravici do nadomestila in znesku bodo odločali po predpisih, ki veljajo v vaši domovini, pri tem pa bodo upoštevali delovno dobo v tujini.

Zapleteno? Potrebujete strokovno pomoč? Obrnite se na pravnike podjetja Data, d.o.o., ki imajo bogate izkušnje na področju delovnega prava.

Družinski prejemki: najvišji možni

Kot obmejni delavec, ki ima zaposlitev v tujini, ste lahko upravičeni do družinskih prejemkov iz različnih držav, saj navadno družinski člani ne živijo v državi, v kateri delate. Pristojni nacionalni organi bodo pri odločanju o tem, katera država je pristojna za izplačilo prejemkov, upoštevali okoliščine obeh staršev. Večinoma velja, da bo za izplačilo družinskih prejemkov pristojna država, v kateri delate (v kateri ste vi ali vaš zakonski partner zaposleni ali samozaposleni).

Pokojnina: vsaka država posebej

hrvaska pokojninaVsaka država, v kateri ste delali vsaj leto dni, vam bo pokojnino izračunala posebej. Vendar pozor: pravico do pokojnine obmejni delavci uveljavljate v državi, kjer imate stalno prebivališče (oziroma v državi, kjer ste bili nazadnje zaposleni, če v domovini niste nikoli delali). Ta država bo nato pristojna za obravnavo vašega zahtevka. Pridobila bo vse evidence o vplačanih prispevkih od vseh držav, v katerih ste delali.

Pri odmeri deleža pokojnine bodo zavodi za pokojninsko zavarovanje v vseh državah EU, v katerih ste delali, upoštevali:

  • prispevke, vplačane v pokojninski sistem njihove države,
  • prispevke v drugih državah,
  • delovno dobo v različnih državah.

Na podlagi tega bo zavod vsake države, kjer ste delali, izračunal višino pokojnine, do katere bi bili upravičeni, če bi celotno zavarovalno dobo plačevali prispevke v tej državi. Nato bo ta teoretični znesek pokojnine prilagodil dejanski zavarovalni dobi v tej državi. Če pa slučajno izpolnjujete pogoje za pridobitev pokojnine samo v eni državi (brez upoštevanja zavarovalne dobe drugod), bo zavod izračunal tudi pokojnino na podlagi nacionalnega sistema.

Posamezni zavod za pokojninsko zavarovanje bo nato primerjal izračunana zneska sorazmerne dajatve in neodvisne dajatve v tej državi EU. Odmeril vam bo tistega, ki je višji.

Ker se upokojitvena starost po državah EU razlikuje, boste deleže pokojnine držav, kjer ste delali, prejeli šele, ko boste izpolnili predpisano starost za upokojitev, ki tam velja. Preberite, kdo se bo lahko v letu 2018 upokojil v Sloveniji.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Zaposlitev v tujini vendarle nima samo dobrih plati. Predlagamo, da z nami na brezplačnem izobraževanju pretehtate tudi prednosti in slabosti samozaposlitve. Od tam je samo še korak do ustanovitve vašega podjetja, ki ga lahko brezplačno in enostavno registrirate na VEM točki Data.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja