Go to Top

Dvojno obdavčevanje pravnih oseb – na primerih iz prakse!

Dvojno obdavčevanje pravnih oseb je največkrat zahteva vpogled s strani davčnega strokovnjaka

Dvojno obdavčevanje pravnih oseb (npr. d.o.o.), ki so slovenski davčni rezidenti ter tudi nerezidenti, se v praksi lahko pojavi predvsem pri:

  • poslovnem dobičku
  • dividendah
  • obrestih

Informativni izračun plače

Dvojno obdavčevanje in izogib le-temu

Najprej moramo vedeti, kdo je zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb. Definicije najdemo v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO), v 3., 5. členu (rezidenti in nerezidenti), 6. in 7. členu. Na kratko gre za pravno osebo, ki ima sedež ali dejansko delovanje v Sloveniji. Pri nerezidentih pa je pomembno tudi, ali morda prejemajo dohodek, od katerega se izračuna in plača davčni odtegljaj, (70. člen).

Nadalje, preveriti je potrebno tudi, ali ima Slovenija z dotično državo podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Ti sporazumi, ki preprečijo dvojno obdavčevanje, služijo razjasnitvi za posamezni dohodek: kje se plačuje in kako se plačan znesek upošteva v državi rezidentstva. Seznam veljavnih mednarodnih pogodb je na voljo na FURS strani. 

Regres za upokojence 2021

Dvojno obdavčevanje poslovnega dobička

Kadar pravna oseba, slovenski davčni rezident, ustvari poslovni dobiček v drugi državi, običajno kot podružnica, se poslovni dobiček obdavči le tam. Seveda v višini, ki se lahko pripiše tej podružnici. Skladno z mednarodnimi pogodbami, se dvojno obdavčevanje odpravi po metodi odbitka, kar pomeni, da se od celotnega dobička pravne osebe odbije plačan davek v tej drugi državi. Enaka določba je tudi znotraj ZDDPO, vendar z omejitvijo odbitka, v kolikor ima Slovenija podpisan sporazum z državo, kjer je poslovni dobiček ustvarjen. Pravna oseba v Sloveniji mora zagotoviti dokazila o davčni osnovi v tujini in plačanem davku v tujini.

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Primer izračuna:

Dobiček podružnice v tujini: 5.000€
Davčna osnova: 5.000€
Davek 19%: 950€
Plačan davek v tujini: 1.000€

Ni doplačila, ampak tudi vračila ne, ker je stopnja davka na dobiček v tujini višja kot v Sloveniji.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Dvojno obdavčevanje dividend

Dividende, ki jih tuja družba izplača pravni osebi, se lahko obdavčijo v državi, kjer ima družba sedež. Stopnja je odvisna od tega, ali ima Slovenija s to državo podpisan sporazum ali ne. V kolikor mednarodna pogodba ne obstaja, se plača davek ob izplačilu skladno z veljavno lokalno zakonodajo. Pravna oseba pa mora v Sloveniji napovedati prejete dividende znotraj obrazca »Obračun davka od dohodkov pravnih oseb«.

Kadar obstaja veljavna pogodba, s katero se preprečuje dvojno obdavčevanje, se plača v državi družbe običajno od 5% do 10% (odvisno od določb v sporazumu z dotično državo), ob predložitvi dokazila, da je pravna oseba davčni rezident Slovenije. Tudi v tem primeru mora pravna oseba napovedati prejete dividende preko navedenega obrazca in pridobiti potrdilo o plačanem davku v tujini. Če je bil davek v tujini obračunan po višji stopnji (kot je določeno s sporazumom), si lahko razliko povrnejo le z zahtevkom v tisti državi.

Pravni nasvet

Dvojno obdavčevanje ne bo nastopilo v primeru pravilne prijave dohodka pravne osebe v Sloveniji. Prejete dividende, vključno z odtegnjenim davkov v tujini, se vpišejo v rubriko »1. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:«, ponovno v »1.1 Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem« in enak znesek pod »2.5 Izvzem dividend in dohodkov, podobnim dividendam«. Hkrati pa vrednost 5% tega istega zneska vpišemo, na isti obrazec, pod rubriko »12.3 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov«. In nazadnje se znesek odtegnjenega davka v tujini vpiše v rubriko »18. Odbitek tujega davka«.

Primer izračuna:

Prejeta dividenda iz tujine: 10.000€
Davčna osnova: 500€
Davek 19%: 95€
Plačan davek v tujini: 100€

Ni doplačila, vendar tudi vračila ne! Dvojno obdavčevanje ni nastopilo, vendar je davek, plačan v tujini, višji, kot bi bil samo v Sloveniji.

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Dvojno obdavčevanje obresti

Dvojno obdavčevanje obresti med pravnimi osebami je odpravljena podobno kot dividende. Bistveni razliki za dvojno obdavčevanje sta v stopnjah obdavčitve po mednarodnih sporazumih, ponavadi je za obresti 10%, ter v načinu obdavčitve prejetih dohodkov iz tega naslova v Sloveniji. Pri tovrstnih dohodkih pravna oseba izpolni rubrike v obrazcu »Obračun davka od dohodkov pravnih oseb«, 1., 1.1, ter 18.

Primer izračuna:

Prejeta obresti iz tujine: 1.000€
Davčna osnova: 1.000€
Davek 19%: 190€
Plačan davek v tujini: 100€

Doplačilo davka v Sloveniji: 90€

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Za konec še posebnost: v obratnem pogledu, upoštevajoč 70. člen ZDDPO, se od določenih dohodkov, ki jih slovenska pravna oseba izplača primerljivo obdavčeni pravni osebi, ki ima sedež v državi, članici EU ali EGP, davčni odtegljaj v Sloveniji ne izračuna. Dvojno obdavčevanje torej ne nastane, saj prejemnik obračuna davek le v svoji državi.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja