Go to Top

Dvojno obdavčevanje pravnih oseb – na primerih iz prakse!

Dvojno obdavčevanje pravnih oseb (npr. d.o.o.), ki so slovenski davčni rezidenti ter tudi nerezidenti, se v praksi lahko pojavi predvsem pri:

  • poslovnem dobičku
  • dividendah
  • obrestih

Informativni izračun plače

Potrebujete davčno svetovanje? Ne pozabite, da potrebujete poleg vrhunskih računovodskih storitev, ki vam jih ponujamo v DATI, za uspešno poslovanje potrebujete tudi davčne storitve. Za vas organiziramo številna izobraževanja, za podrobnosti pa se obrnite na naše davčne strokovnjake in nam za ponudbo pišite na [email protected] ali nas pokličite na 01 600 1530.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Najprej moramo vedeti, kdo je zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb. Definicije najdemo v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO), v 3., 5. členu (rezidenti in nerezidenti), 6. in 7. členu. Na kratko gre za pravno osebo, ki ima sedež ali dejansko delovanje v Sloveniji. Pri nerezidentih pa je pomembno tudi, ali morda prejemajo dohodek, od katerega se izračuna in plača davčni odtegljaj, (70. člen).

Nadalje, preveriti je potrebno tudi, ali ima Slovenija z dotično državo podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Ti sporazumi, ki preprečijo dvojno obdavčevanje, služijo razjasnitvi za posamezni dohodek: kje se plačuje in kako se plačan znesek upošteva v državi rezidentstva. Seznam veljavnih mednarodnih pogodb je na voljo na FURS strani. 

BRUTO NETO PLAČA

Dvojno obdavčevanje poslovnega dobička

Kadar pravna oseba, slovenski davčni rezident, ustvari poslovni dobiček v drugi državi, običajno kot podružnica, se poslovni dobiček obdavči le tam. Seveda v višini, ki se lahko pripiše tej podružnici. Skladno z mednarodnimi pogodbami, se dvojno obdavčevanje odpravi po metodi odbitka, kar pomeni, da se od celotnega dobička pravne osebe odbije plačan davek v tej drugi državi. Enaka določba je tudi znotraj ZDDPO, vendar z omejitvijo odbitka, v kolikor ima Slovenija podpisan sporazum z državo, kjer je poslovni dobiček ustvarjen. Pravna oseba v Sloveniji mora zagotoviti dokazila o davčni osnovi v tujini in plačanem davku v tujini.

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Primer izračuna:

Dobiček podružnice v tujini: 5.000€
Davčna osnova: 5.000€
Davek 19%: 950€
Plačan davek v tujini: 1.000€

Ni doplačila, ampak tudi vračila ne, ker je stopnja davka na dobiček v tujini višja kot v Sloveniji.

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Dvojno obdavčevanje dividend

Dividende, ki jih tuja družba izplača pravni osebi, se lahko obdavčijo v državi, kjer ima družba sedež. Stopnja je odvisna od tega, ali ima Slovenija s to državo podpisan sporazum ali ne. V kolikor mednarodna pogodba ne obstaja, se plača davek ob izplačilu skladno z veljavno lokalno zakonodajo. Pravna oseba pa mora v Sloveniji napovedati prejete dividende znotraj obrazca »Obračun davka od dohodkov pravnih oseb«.

Kadar obstaja veljavna pogodba, s katero se preprečuje dvojno obdavčevanje, se plača v državi družbe običajno od 5% do 10% (odvisno od določb v sporazumu z dotično državo), ob predložitvi dokazila, da je pravna oseba davčni rezident Slovenije. Tudi v tem primeru mora pravna oseba napovedati prejete dividende preko navedenega obrazca in pridobiti potrdilo o plačanem davku v tujini. Če je bil davek v tujini obračunan po višji stopnji (kot je določeno s sporazumom), si lahko razliko povrnejo le z zahtevkom v tisti državi.

Informativni izračun dnevnice

Dvojno obdavčevanje ne bo nastopilo v primeru pravilne prijave dohodka pravne osebe v Sloveniji. Prejete dividende, vključno z odtegnjenim davkov v tujini, se vpišejo v rubriko »1. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:«, ponovno v »1.1 Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem« in enak znesek pod »2.5 Izvzem dividend in dohodkov, podobnim dividendam«. Hkrati pa vrednost 5% tega istega zneska vpišemo, na isti obrazec, pod rubriko »12.3 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov«. In nazadnje se znesek odtegnjenega davka v tujini vpiše v rubriko »18. Odbitek tujega davka«.

Primer izračuna:

Prejeta dividenda iz tujine: 10.000€
Davčna osnova: 500€
Davek 19%: 95€
Plačan davek v tujini: 100€

Ni doplačila, vendar tudi vračila ne! Dvojno obdavčevanje ni nastopilo, vendar je davek, plačan v tujini, višji, kot bi bil samo v Sloveniji.

Pravni nasvet

Dvojno obdavčevanje obresti

Dvojno obdavčevanje obresti med pravnimi osebami je odpravljena podobno kot dividende. Bistveni razliki za dvojno obdavčevanje sta v stopnjah obdavčitve po mednarodnih sporazumih, ponavadi je za obresti 10%, ter v načinu obdavčitve prejetih dohodkov iz tega naslova v Sloveniji. Pri tovrstnih dohodkih pravna oseba izpolni rubrike v obrazcu »Obračun davka od dohodkov pravnih oseb«, 1., 1.1, ter 18.

Primer izračuna:

Prejeta obresti iz tujine: 1.000€
Davčna osnova: 1.000€
Davek 19%: 190€
Plačan davek v tujini: 100€

Doplačilo davka v Sloveniji: 90€

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Za konec še posebnost: v obratnem pogledu, upoštevajoč 70. člen ZDDPO, se od določenih dohodkov, ki jih slovenska pravna oseba izplača primerljivo obdavčeni pravni osebi, ki ima sedež v državi, članici EU ali EGP, davčni odtegljaj v Sloveniji ne izračuna. Dvojno obdavčevanje torej ne nastane, saj prejemnik obračuna davek le v svoji državi.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja