Go to Top

Dokončno usklajeni predlog davčnega prestrukturiranja z novo dohodninsko lestvico v javno obravnavo

Ministrstvo za finance bo danes v javno obravnavo posredovalo končni, koalicijsko usklajen predlog davčnega prestrukturiranja. Končni predlog je bil pripravljen po večmesečnih pogovorih in usklajevanjih z različnimi deležniki glede procesa davčnega prestrukturiranja in možnih rešitev, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela.

izobraževanje

Ob ustanovitvi podjetja je pomembno znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva. Že obvladate to poslovno veščino?

Več informacij

Predlog davčnega prestrukturiranja med dohodki iz dela in dohodki pravnih oseb

Osnovni namen predlaganih sprememb je znižanje davčne obremenitve dohodkov iz dela, predvsem s ciljem davčne razbremenitve visoko strokovnih in najproduktivnejših zaposlenih, ki najbolj prispevajo k dodani vrednosti v podjetjih, s čimer naj bi se zagotovilo konkurenčnejše poslovno okolje za podjetja, ki zaposlujejo v Sloveniji, ohranjanje delovnih mest v Sloveniji ter pozitiven vpliv na produktivnost in učinkovitost v podjetjih. Za katere spremembe točno gre?

Prijava na izobraževanje

  • sprememba lestvice za odmero dohodnine, in sicer med 2. in 3. razred se uvede nov davčni razred pri neto davčni osnovi v višini 48.000 evrov in s stopnjo 34 odstotkov, hkrati pa se zniža stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu z 41 odstotkov na 39 odstotkov medtem, ko stopnja v zadnjem davčnem razredu ostane nespremenjena, to pomeni v višini 50 odstotkovDokončno usklajeni predlog davčnega prestrukturiranja z novo dohodninsko lestvico v javno obravnavo
  • zvišuje se dohodkovni prag za upravičenost do najvišje dodatne splošne olajšave za 300 evrov, in sicer s sedanjih 10.866 evrov na 11.166 evrov;
  • uvaja se razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, v višini 70 odstotkov povprečne mesečne plače v Sloveniji, če je izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati in če so v splošnem aktu delodajalca določeni kriteriji in upravičenost vseh delavcev do dela plače za poslovno uspešnost, ali pa če niso upravičeni vsi delavci, pod pogojem, da je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih in kriterijih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe,
  • zvišuje se stopnja davka od dohodkov pravnih za dve odstotni točki, in sicer s 17 odstotkov na 19 odstotkov.

Sprememba dohodninske lestvice v številkah

Sprememba lestvice za odmero dohodnine pomeni znižanje davčne obveznosti vseh zavezancev, ki prejemajo dohodke nekje nad 1,6 povprečne plače  (ne letnem nivoju je to 31.140 evrov), in sicer to pomeni znižanje za približno 10 odstotkov vseh zavezancev. Zavezancu, ki prejema dohodek v višini 1,64 povprečne plače in uveljavlja samo splošno olajšavo, se bo znižala davčna obremenitev za približno 39 evrov letno (3 evre na mesec), zavezancu z dohodkom v višini dveh povprečnih plač za okoli 412 evrov letno (34 evrov na mesec). Pri zavezancu, ki prejema dohodek v višini 3 povprečnih plač, bo imel letno davčno obveznost nižjo za približno 1.440 evrov (mesečno okoli 120 evrov). Povišanje dohodkovnega praga za najvišjo dodatno splošno olajšavo za 300 evrov bo imelo za posledico znižanje davčne obveznosti za 19.738 zavezancev, upravičencev do dodatne splošne olajšave. Pri dohodku v višini 11.000 evrov na letnem nivoju bodo zavezanci razbremenjeni za okoli 335 evrov letno oziroma za okoli 28 evrov mesečno.

Prijava na izobraževanje

Predlagane so tudi spremembe na področjih statusa dvojnega rezidentstva, obdavčitve bonitet v povezavi s promocijo zdravja na delovnem mestu, obdavčitve denarnih odškodnin za nepremoženjsko škodo, prejetih na podlagi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, obdavčitev zavezancev, ki prejemajo dohodek iz delovnega razmerja iz tujine in nekaterih drugih.

Predlog davčnega prestrukturiranja je usklajen in gre v javno obravnavo!

Klikni in deli

Spremembe glede obdavčevanja dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Predlog davčnega prestrukturiranja navaja tudi uskladitev obdavčevanja dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti s spremembami na področju pavšalnega določanja dohodka na področju kmetijstva in gozdarstva, ki jih prinaša nova ureditev sistema ugotavljanja katastrskega dohodka. Pomembna je tudi uvedba določenih administrativnih poenostavitev pri izpolnjevanju davčnih obveznosti za majhne obsege prve stopnje predelave kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Prijava na izobraževanje

Znižanje prihodkov državnega proračuna

Predlagane rešitve bodo imele za posledico znižanje prihodkov državnega proračuna iz naslova dohodnine v skupnem znesku okoli 106 milijona evrov, iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb pa za okoli 60 milijonov evrov letno. Neto finančni učinek bo znižanje prihodkov državnega proračuna za okoli 46 milijonov evrov, ki se bo pokril s povečanjem učinkovitosti pobiranja davkov.

Morda vas zanima tudi:

Vir: Ministrstvo za finance

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja