Go to Top

Neodvisni distributerji in mrežni marketing: kako so obdavčeni dohodki?

Mrežni marketing je novodobni poslovni model, razširjen po vsem svetu. Tovrstni poslovni model pri vstopu v podjetništvo prinaša nekatere prihranke, saj predvideva nizke začetne stroške in prihranek zaradi direktne prodaje, ki med proizvajalcem izdelka in potrošnikom, razen neodvisnega distributerja, izpušča vse ostale člane. Kako pa so dohodki, ki jih fizične osebe prejemajo na področju mrežnega marketinga, obdavčeni?

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Kako lahko zaposlite novega sodelavca? In kako bo ta oblika pogodbe obdavčena?

Več informacij

Mrežni marketing in obdavčitev dohodkov

Pri mrežnem marketingu gre za direktno oziroma neposredno trženje izdelkov oziroma storitev preko neodvisnih distributerjev. Največkrat gre pri mrežnem marketingu za prodajo storitev, ki zaobjemajo široko potrošnjo (kozmetika, čistila, različni pripomočki in naprave ter drugi izdelki, ki lajšajo naše bivanje). Mrežni marketing lahko na splošno opredelimo kot način organizacije podjetja in nagrajevanja prodajnih zastopnikov. Praviloma zastopniki niso plačani le od svoje prodaje, temveč so posebej nagrajeni tudi za pridobivanje novih prodajnih zastopnikov.

Prijava na izobraževanje

V osnovi ima lahko dohodek, ki predstavlja eno od oblik nagrajevanja v mrežnem marketingu, tri oblike:

  • prihranek pri osebnem nakupu, ki predstavlja razliko med člansko ceno za zastopnike in maloprodajno ceno za kupce,
  • provizija za prodane izdelke, ki predstavlja razliko med prodajno in člansko ceno proizvoda ali storitve,
  • provizija za promet celotne zastopnikove skupine, ki predstavlja provizijo od prodaje sodelavcev, ki so jih sami včlanili.

Neodvisni distributerji in mrežni marketing

Ugodnosti, dostopne vsem pod enakimi pogoji, niso dohodek

Ugodnost, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga in storitev, vključno s priložnostnim prejemom dodatnega blaga ali storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe, se ne šteje za dohodek, predvideva Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Kot ugodnosti se smatrajo popusti, do katerih so upravičeni posamezniki, člani, ki opravljajo nakupe izdelkov oziroma storitev pri ponudnikih, izključno za lastne potrebe. V mrežo se posamezniki, člani, včlanijo izključno za lastne potrebe, pri tem pa ne iščejo novih članov, preko katerih bi bili upravičeni še do dodatnih popustov oziroma izdelkov ne preprodajajo.

Kaj pa se šteje pod dohodek?

Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

Vsako plačilo za opravljene aktivnosti fizične osebe kot člana mrežnega marketinga, ki ni ugodnost in ki ga fizična oseba ne doseže kot fizična oseba z opravljanjem dejavnosti oziroma kot samostojni podjetnik, se obdavči kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. O vrsti dohodka oziroma načinu obdavčitve za vsak primer posebej presoja glede na vsebino in način opravljanja dela, pri tem pa s tudi ugotavlja, ali se delo opravlja na odvisen ali na neodvisen, samostojen in trajen način.

Prijava na izobraževanje

Dohodek v obliki nagrad iz motivacijskih programov

V dohodek iz drugega pogodbenega razmerja fizične osebe, ki izvaja aktivnosti kot član mrežnega marketinga, se štejejo tudi morebitni dodatni dohodki, ki jih fizična oseba s strani organizatorja mrežnega marketinga prejme v naravi (npr. nagrada na podlagi motivacijskega programa v obliki potovanja). Navedeni dohodki se namreč štejejo za boniteto, ki je določena kot vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja pa je prejeti dohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov in prispevke delojemalca.

Za marketinško svetovanje si čim prej zagotovite svoj termin! Pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 600 1530.

Marko Baloh, DataMarko Baloh, Data

Dohodek iz dejavnosti

Če fizična oseba kupuje proizvode z namenom nadaljnje prodaje, se šteje, da opravlja dejavnost, doseženi dohodki so obdavčeni z dohodnino kot dohodek iz dejavnosti, saj je tak dohodek dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

Prijava na izobraževanje

Za dohodek iz dejavnosti se tako šteje dohodek, ki ga fizična oseba dosega s samostojnim neodvisnim opravljanjem dejavnosti, torej, ko gre za trajno neodvisno opravljanje ekonomske aktivnosti. Neodvisnost oziroma samostojnost se kaže v opravljanju dejavnosti za svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost in na svoj riziko (fizična oseba – podjetnik odgovarja za svoje obveznosti iz naslova opravljanja dejavnosti z vsem svojim premoženjem). Trajnost ni neposredno izpostavljena, vendar izhaja posredno iz pojma dejavnosti. Navadno predstavlja opravljanje dejavnosti skupek aktivnosti – poslov. O opravljanju dejavnosti ne moremo govoriti, če gre za enkratne ali občasne posle. V tem primeru mora imeti fizična oseba registrirano dejavnost. Samostojno podjetje lahko hitro, enostavno in zastonj registrirate tudi na podjetju DATA oziroma na VEM točki DATA, kjer izkušeni podjetniški svetovalci uredijo, da s papirologijo opravite že v 15 minutah!

Mrežni marketing kot poslovni model v podjetništvu lahko prinaša začetne prihranke, predvideva pa tudi obdavčenost dohodkov. Katerih?

Klikni in deli

Morda vas zanima tudi:

Točka VEM kljub počitnicam deluje nemoteno – s. p. ali d. o. o. lahko tudi poleti odprete hitro, enostavno in brezplačno.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja