Go to Top

Dokazila o plačanih računih – pet let bo dovolj

Dokazila o plačanih računih, kako dolgo morajo gospodinjstva hraniti

Dokazilo o plačanih računih. veste, kako dolgo moramo hraniti posamezne vrste računov? Sobota je tradicionalno dan za pospravljanje – ste se lotili tudi predalov in fasciklov, kjer so shranjena dokazila o plačanih računih?

Hramba računov in ostalih dokumentov  je pomembna tudi za podjetnike. Ti vse potrebne informacije dobijo na našem seminarju Abeceda poslovanja.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Dokazila o plačanih računih pri podjetnikih

Za podjetnike je hramba računov in ostalih dokumentov obvezen del poslovanja. Veste, kdaj pa izdaja računa sploh ni potrebna? Preberite tudi, kako mora biti račun sestavljen. Naši izkušeni računovodski svetovalci so o tem dobro seznanjeni,

Podjetnik mora račune hraniti v svoji izvirni, papirnati ali elektronski obliki, v kateri so bili poslani ali dani na razpolago. Račune, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, ter račune, ki jih prejme davčni zavezanec s sedežem na ozemlju Slovenije, mora podjetnik hraniti 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo. Hramba računov pa mora trajati 20 let v primeru, če se nanašajo na nepremičnine.

Dokazila o plačanih računih za gospodinjstva

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so nam pojasnili, da je hramba računov smiselna toliko časa, dokler ne preteče zastaralni rok, v katerem upnik še lahko zahteva poplačilo obveznosti. Ta v večini primerov traja pet let. Torej je tudi hramba računov v gospodinjstvih v večini primerov smiselna pet let, priporočajo na ZPS.

Zastaralni roki so sicer za različne vrste obveznosti določeni različno. Obligacijski zakonik kot splošni zastaralni rok, v katerem zastara večina pogodbenih obveznosti (npr. terjatve iz naslova prodajne pogodbe, pogodbe o delu …) določa pet let. Občasne terjatve, to so tiste, ki dospejo v plačilo letno ali v krajših časovnih presledkih, pa zastarajo v treh letih od zapadlosti posamezne terjatve, pojasnjujejo na ZPS. Zakon pa določa tudi specialni zastaralni rok enega leta. Ta velja za tiste terjatve, ki jih plačujemo mesečno oziroma večkrat letno.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Težko plačujete račune s svojimi prihodki? Razmislite, kako jih povišati – morda lahko svoj hobi spremenite v posel? Na VEM točki Data lahko hitro in brezplačno odprete s.p.!

V katerih primerih hramba računov manj kot pet let?

Določene so torej tudi izjeme za tiste terjatve, ki zastarajo v roku enega leta. To so terjatve:

  • za dobavljeno električno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve, in vzdrževanje snage (če je bila dobava opravljena za potrebe gospodinjstva)
  • za radijske in televizijske postaje za sprejem programov
  • pošte in telefona za uporabo telefonov in poštnih predalov (kot tudi druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali v krajših obrokih)
  • za naročnino na občasne publikacije (šteto od takrat, ko se je izteklo obdobje, za katerega je bila publikacija naročena)
  • upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja (in druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih).

Zastaralni rok za naštete terjatve začne teči po poteku leta, v katerem je terjatev prispela v plačilo. Na ZSP pojasnjujejo, da enoletni rok za zastaranje začne teči šele po izteku leta, v katerem je moral račun biti plačan. Torej, če račun zapade v plačilo februarja ali septembra 2018, bo v obeh primerih zastaral 1. januarja 2020.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja