Go to Top

Dohodnina 2014: Vsak zavezanec ima pravico do obročnega plačila davkov

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo, …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije, …).  Rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka; to je od dohodka z virom v in izven Slovenije.  Nerezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka z virom v Sloveniji.

Davčni zavezanci kot fizične osebe imajo možnost odplačila davka na več obrokov, v določenih primerih pa so lahko upravičeni tudi do odloga ali celo do odpisa davka.

Fizična oseba, ki davka ne zmore plačati oziroma ga ne zmore plačati v enkratnem znesku ima naslednje možnosti:

    • Plačilo davka v 3 mesečnih obrokih, pri čemer se ne preverja se socialnega položaja in ni potrebno predložiti instrumenta zavarovanja.
    • Plačilo davka v 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev ali odpis davka, pri čemer se preverja socialni položaj posameznika.
    • Plačilo davka v 12 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 12 mesecev, pri čemer se ne preverja socialnega položaja, vendar je treba predložiti ustrezen instrument zavarovanja. Za odobritev odpisa, odloga ali obročnega odplačevanja davka je potrebno vložiti vlogo.

Izračunajte si dohodnino za leto 2014

Obročno odplačevanje davka v 3 mesečnih obrokih

Dohodnina 2014: Do plačila davka v treh mesečnih obrokih ima pravico vsakZa davčne zavezance – fizične osebe velja posebna vrsta obročnega odplačila davkov. Gre za obročno plačilo davka v 3 mesečnih obrokih, ki je najenostavnejši in najhitrejši način odplačevanja davka.

Osebe, ki so upravičene do obročnega odplačevanja davka

Do obročnega odplačevanja davka v 3 mesečnih obrokih so upravičene le fizične osebe, in sicer za davek, ki se ne nanaša na opravljanje dejavnosti. Letni poračun dohodnine se šteje za davek, ki se ne nanaša na opravljanje dejavnosti. To pomeni, da je tudi fizična oseba, ki opravlja dejavnost, upravičena do obročnega plačila davka v 3 mesečnih obrokih, ob predpostavki, da gre za davek, ki ne izhaja iz naslova opravljanja dejavnosti (vključno z poračunom dohodnine na letni ravni).

Pogoji za odobritev obročnega odplačevanja davka

Za odobritev obročnega odplačevanja davka v 3 mesečnih obrokih davčnemu zavezancu ni treba izpolnjevati nobenih posebnih kriterijev. Tako mu tudi ni potrebno prilagati nobenih dokazil, saj odobritev ni pogojena npr. s socialnim položajem davčnega zavezanca ali s predložitvijo ustreznega instrumenta zavarovanja.

Vložitev vloge

Za odobritev obročnega odplačevanja davkov v 3 mesečnih obrokih je treba vložiti vlogo pri Generalnem finančnem uradu. Obrazec vloge je mogoče oddati tudi prek portala eDavki.

Drugi del članka najdete na povezavi.

Preberite tudi:

Potrebujete davčno svetovanje? Pokličite naše davčne svetovalce na 01 600 1530 ali pošljite vaše vprašanje na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja