Go to Top

Archives

Tag Archives: odlog plačila davka

Odlog plačila davkov v času krize: PKP6 prinaša poenostavitev postopka

Odlog plačila davkov bo morda prišel prav tistim poslovnim subjektom, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za druge državne pomoči (na primer za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo doma, višje sile, plačila temeljnega dohodka …). So pa ti poslovni subjekti prav tako potrebni pomoči zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Šesti interventni zakon (PKP6) prinaša poenostavitev postopka za odlog plačila davkov. Katere so novosti? Informativni izračun plače Zaradi Nadaljuj z branjem

Davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka

Davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka po Megazakonu bo ugodnost predvsem za tiste poslovne subjekte, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za druge državne pomoči (npr. za povračilo nadomestilo plače za čakanje na delo doma, višje sile, plačila temeljnega dohodka, ipd.). So pa ti poslovni subjekti prav tako potrebni pomoči, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi izrednih razmer. Informativni izračun plače Svetovalci DATA d.o.o. redno spremljamo Nadaljuj z branjem

Pozor, pri obročnem plačilu davka vam zaračunajo obresti!

Če osebe z dejavnostjo ne zmorejo plačati davka, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti, v enkratnem znesku, lahko zaprosijo za: odlog oz. obročno plačilo v primeru hujše gospodarske škode, odlog oz. obročno plačilo z zavarovanjem (hujša gospodarska škoda se ne ugotavlja). Za odlog oziroma obročno plačilo davka zaprosijo zavezanci z vlogo, ki jo davčnemu organu pošljejo elektronsko prek sistema e-Davki ali po pošti. Če davčni organ vlogi ugodi, izda odločbo, Nadaljuj z branjem

Odlog plačila davka ali kredit

Odlog plačila davka ali kredit Odlog plačila davka ali kredit  v primeru nastanka hujše gospodarske škode namreč Furs ponuja možnost plačila davka v (največ) 24 mesečnih obrokih, v primeru, da podjetje ni imelo hujše gospodarske škode pa lahko zaprosi za plačilo davka v največ 12 mesečnih obrokih. V obeh primerih je možno zaprositi tudi za odlog plačila davka za 24 oziroma 12 mesecev. Gospodarske razmere za marsikaterega podjetnika kljub dobrim napovedim Nadaljuj z branjem

Dohodnina 2014: Preverite, kdo je upravičen do odpisa, odloga in obročnega odplačevanja davka

V prvem delu smo pisali o obročnem plačilu davka v 3 mesečnih obrokih, v drugem delu pa pišemo o tem, kaj lahko storite, če ste socialno ogroženi ali želite davek odplačati z zavarovanjem. Odpis, delni odpis, odlog ali obročno odplačevanje davka v primeru ogroženosti preživljanja Fizičnim osebam se lahko odobri odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačilo davka ob pogoju, da bi bilo s plačilom davka ogroženo preživljanje davčnega zavezanca in Nadaljuj z branjem

Dohodnina 2014: Vsak zavezanec ima pravico do obročnega plačila davkov

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo, …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije, …).  Rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka; to je od dohodka z virom v in izven Nadaljuj z branjem