Go to Top

Davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka

Davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka po Megazakonu bo ugodnost predvsem za tiste poslovne subjekte, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za druge državne pomoči (npr. za povračilo nadomestilo plače za čakanje na delo doma, višje sile, plačila temeljnega dohodka, ipd.). So pa ti poslovni subjekti prav tako potrebni pomoči, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi izrednih razmer.

Informativni izračun plače

Svetovalci DATA d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga »Megazakon«, za uveljavljanje pravice ter poiščemo za vas najugodnejše ukrepe. Nudimo vam tudi davčna svetovanja. Pišite nam na data@data.si in povprašajte po ponudbi.

Davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka

Megazakon določa, da je davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka predvidena v naslednjih primerih:

  • plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna,
  • obračun DDV,
  • trošarine,
  • inšpekcijske odločbe,
  • akontacije davka in
  • davčnega odtegljaja – akontacije davka, ne pa  za prispevke za socialno varnost.

Delodajalci, se zavedate kaj odločitev, da boste izkoristili ugodnosti Megazakona, dejansko pomeni za vaše nadaljnje poslovne odločitve?

Kakšni so pogoji za odlog in obročno plačilo davka?

Potrebujete davčno svetovanje glede odloga in obročnega plačila davka? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Eden bistvenih pogojev za odlog in obročno plačilo davka je, da je davčna obveznost poravnana. V kolikor poslovni subjekt ni prepričan ali je davčna obveznost poravnana, lahko prek portala eDavki preveri, ali je dolžnik do Finančne Uprave Republike Slovenije (FURS). Stanje zapadlih obveznosti (davčna obveznost) se lahko preveri preko portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico.

Zavezanec mora v vlogi navesti dejstva in priložiti ustrezna dokazila, iz katerih izhaja izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov kot posledica epidemije bolezni COVID-19. Kot razlog lahko poslovni subjekt navede npr. izguba naročil, odpoved pogodb poslovnih partnerjev, ustavitev projektov, nezmožnost dela zaradi zaprtja mej, onemogočeno delo zaradi izdanega morebitnega Odloka (npr.  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom).

Delodajalci, veste kaj izplačilo kriznega dodatka ter odločitev za ukrep čakanje na delo pomeni za vaše stroške?

Davčna obveznost – Kako bo lahko poslovni subjekt zaprosil za odlog in obročno plačilo?

Poslovni subjekt bo vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka vložil preko eDavkov kot lastni dokument. Izjemoma pa tudi preko elektronske pošte, na svoj finančni urad. Na spletni strani  FURS poslovni subjekt najde obrazec za odlog in obročno plačila davka.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Za katera obdobja bo veljal obrazec za odlog ali obročno zaradi izrednih razmer?

Poslovni subjekti, ki so zavezanci za plačilo davčnih obveznosti, bodo vlogo za odlog oz. obročno plačilo lahko vložili tudi za davke, ki so zapadli v plačilo februarja 2020. Njegovi vlogi bo odobreno če je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije koronavirusa in če gre za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti (DDV, DDPO itd.).

Pri razlagi določb novega Megazakona in iskanju za vas najbolj ugodne rešitve vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki.

Obveščanje FURS-a glede tega, ali je davčna obveznost odložena?

Predviden rok glede odločitve je 8 dni od dneva prejema vloge. Zavezanec bo odločbo prejel vročeno elektronsko preko sistema eDavki. Pri tem je pomembno še vedeti: V skladu z »megazakonom« v času odloga oziroma obročnega plačila obresti ne tečejo.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja