Go to Top

Archives

Tag Archives: obročno plačilo davka

Davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka

Davčna obveznost za katero je možen odlog in obročno plačilo davka po Megazakonu bo ugodnost predvsem za tiste poslovne subjekte, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za druge državne pomoči (npr. za povračilo nadomestilo plače za čakanje na delo doma, višje sile, plačila temeljnega dohodka, ipd.). So pa ti poslovni subjekti prav tako potrebni pomoči, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi izrednih razmer. Informativni izračun plače Svetovalci DATA d.o.o. redno spremljamo Nadaljuj z branjem

Odlog plačila davka: kdaj lahko podjetnik zaprosi zanj?

Odlog plačila davka ali obročno odplačevanje Odlog plačila davka ali obročno plačevanje sta možnosti, do katere so upravičene tako pravne osebe kot tudi samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost. Informativni izračun plače Davčni organ dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih, če: osebam z dejavnostjo grozi hujša gospodarska škoda in bi odlog oziroma obročno plačilo davka omogočilo preprečitev hujše Nadaljuj z branjem

Obročno plačilo davka za podjetnike

Če osebe z dejavnostjo ne zmorejo plačati davka, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti, v enkratnem znesku, lahko zaprosijo za obročno plačilo davka oziroma za odlog. To storijo z oddajo posebne vloge, ki jo Finančni upravi RS (Furs) lahko pošljejo elektronsko (preko e-Davkov) ali po klasični pošti. Če Furs vlogi ugodi, izda odločbo, s katero določi čas odloga oziroma število odobrenih obrokov. >>> Po opravljenem postopku za ustanovitev podjetja vam Nadaljuj z branjem