Go to Top

Znižanje plače delavcem

Znižanje plače delavcem

Znižanje plače z novo pogodbo prepovedano in nezakonito. Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki in morebitnih drugih vrst plačil.  Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Več o tem smo že pisali v članku

Delodajalec lahko delavcu zniža plačo, navedeno v pogodbi, samo z delavčevim soglasjem. Delodajalec mora k obstoječi pogodbi skleniti aneks, ki ga mora delavec podpisati. V teoriji je zakon eno, kako je v praksi pa smo preverili v sodni praksi.

Znižanje plače delavcem: Sodna praksa razkriva pravne napake delodajalcevZnižanje plače zaradi bolniškega staleža

Če delo ni končano in plan ni dosežen zaradi bolniškega staleža, delavcu ni mogoče očitati, da plan ni bil dosežen po njegovi krivdi. Delavcu se ne more očitati, da ni dosegel pričakovanih delovnih rezultatov, zato delodajalec nima izpolnjenih pogojev za znižanje plače.

Znižanje plače zaradi slabšega poslovanja družbe

Nadzorni svet družbe lahko zniža plačo članu uprave, če se po določitvi njegove plače poslabša poslovanje družbe.  Pod poslabšano poslovanje družbe se šteje poslabšanje, ki bi bodisi ogrozilo njeno gospodarsko stanje, bodisi ji povzročilo škodo. Razlog za znižanje plače je objektivne narave. Ni pomembno, če je k nastanku tega razloga prispeval član uprave s svojimi ravnanji oziroma odločitvami. Do nastanka tega razloga lahko pride na primer izključno zaradi razmer na trgu. Nadzorni svet članu uprave lahko zniža plačo celo do višine minimalne plače.

Znižanje plače brez podpisa aneksa

Delodajalec je zaradi poslabšanja finančnega položaja zaposlenim znižal plače. Direktor ni sprejel pisnega sklepa o znižanju plač, temveč je svoje delavce na jutranjem sestanku le obvestil, da se jim bo plača znižala. Delodajalec z delavci ni podpisal aneksa o znižanju osnovne plače, zato ni imel podlage za znižanje plače. Ker je delodajalec izplačeval nižjo osnovno neto plačo, kakor je bila določena v pogodbi o zaposlitvi, je bil tožnikov zahtevek na plačilo razlike plače utemeljen.

Znižanje plače zaradi nedoseganja poslovnih planov

Za zakonito znižanje plače zaposleni ne zadostuje zgolj ugotovitev direktorice, da zaposlena ne dosega pričakovanih rezultatov. Zaposlena bi morala biti ocenjevana na ustrezni podlagi, ki bi jo bilo v sodnem postopku možno preveriti. Na podlagi osebne ocene in brez preverljive podlage delodajalec zaposleni ne sme znižati plače.

Znižanje plače zaradi povzročene škode

Škodo, ki jo je povzročil delavec pri delu, mora ugotovitvi pristojen organ delodajalca in v tej zvezi izdati pismeni sklep. V kolikor takšnega postopka tožena stranka ni izvedla, zgolj njene pavšalne navedbe o delavčevem nevestnem delu ne morejo predstavljati razlogov za utemeljenost pobotnega ugovora. Delodajalec je moral delavcu plačati razliko od premalo izplačane plače za delo v tujini z zamudnimi obrestmi in povrniti vse stroške postopka.

Preberite tudi Katerih podatkov delodajalec ne sme zahtevati od kandidata za zaposlitev?

Potrebujete pomoč pri pripravi aktov in pogodb? Pokličite naše pravne  in kadrovske svetovalce na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja