Go to Top

Dodaten zaslužek je za družinski proračun vedno dobrodošel

Dodaten zaslužek je odvisen od večih dejavnikov

Dodaten zaslužek je možno pridobiti z opravljanjem dela kot popoldanski s.p. (dopolnilna dejavnost), prek avtorske ali podjemne pogodbe ali pa z osebnim dopolnilnim delom. Katera je primerna oblika dela za vaš dodaten zaslužek, je odvisno od več dejavnikov. Med drugim od vrste dela, obsega dela in načina opravljanja dela.

Obračunajte si plačo!

Popoldanski s.p. in dodaten zaslužek

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Zaposlene osebe za polni delovni čas največkrat registrirajo popoldanski s.p. Razlog za odprtje popoldanskega s.p. je poleg tega, da se pridobi dodaten zaslužek tudi nabiranje podjetniških izkušenj.

Registracija popoldanskega s.p. je možna prek portala SPOT ali pa oseba dokumente za registracijo popoldanskega s.p. opravi s pomočjo referenta SPOT točke Registracija, ki so razpršene po celi Sloveniji. Na postopku registracije popoldanskega s.p. je potrebno pripraviti obrazec za vpis v register podjetij AJPES (Prijava za vpis samostojnega podjetnika), obrazec za vpis v FURS ( Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika) in obrazec za prijavo v zavarovanje za plačevanje »pavšalnih« prispevkov za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Pavšalni prispevki v letu 2021 znašajo 77,29 evra. Plačujejo se mesečno, do 20. v mesecu za pretekli mesec. Poleg pavšalnih prispevkov je strošek popoldanskega s.p. lahko še računovodstvo in TRR račun na banki.

Brezplačna ustanovitev s.p. ali d.o.o.

Dodaten zaslužek prek osebnega dopolnilnega dela (ODD)

ODD lahko opravlja vsaka oseba, ki ga priglasi na Upravni enoti, ki poskrbi za vpis v register izvajalcev ODD na AJPES-u. Izvajalcem osebnega dopolnilnega dela so na voljo dela, ki so navedena na listi A del in listi B del, ki jih je dovoljeno opravljati prek ODD.

Za opravljanje del z liste A (pomoč v gospodinjstvu, čiščenje, delo na kmetiji, pomoč starejšim, invalidom, inštrukcije, varovanje otrok…) mora naročnik storitve za izvajalca ODD kupiti vrednotnico, za dela s seznama B mora izvajalec ODD sam zase, mesečno kupiti vrednotnico. Cena vrednotnice je trenutno 10,81 evra. Dodaten zaslužek prek ODD je omejen na znesek 3.625,95 evra v 6 mesecih. Do 15. v mesecu za pretekli mesec mora izvajalec ODD dodaten zaslužek oddati na obrazcu Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

podjetniško svetovanje

Prevoz na delo bo od 01.07.2021  plačan manj

Delo prek avtorske ali podjemne pogodbe kot dodaten zaslužek

Oseba lahko dodaten zaslužek pridobiva prek avtorske pogodbe. Izbor področij in vrste del za katera se sklepa avtorska pogodba je omejen. Avtorske pogodbe se sklepajo za umetniška dela, nastopanje, govori, arhitekturna dela, fotografska dela, avdiovizualna dela…

Vrsta dela s podjemno pogodbo pa ni omejena. Običajno se sklepa za opravljanje točno določenih del, za krajše obdobje. Dodaten zaslužek prek avtorske ali podjemne pogodbe je obdavčen. Plačati je potrebno dohodnino in prispevke za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe pri delu.

Želim se prijaviti na e-novice

Kako je z dodatnim zaslužkom pri krajšem delovnem času zaradi starševstva

Tudi osebe, ki so upravičene do pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva, lahko dodaten zaslužek pridobivajo z delom prek vseh zgoraj opisanih oblik dela. Od januarja 2020 pa tudi prek popoldanskega s.p., o čemer smo pisali tukaj.

Dodaten zaslužek in način, kako pridejo do njega pa ne sme biti tako opravljanje dela, ki bi imelo elemente delovnega razmerja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja