Go to Top

Dodatek za velike družine in ostale ugodnosti

Kaj je dodatek za velike družine?

Dodatek za velike družine je prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Upravičene družine ga prejmejo enkrat v letu. Starši ga lahko prejemajo dokler imajo vsaj trije otroci manj kot 18. let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let). Do dodatka za veliko družino je upravičen eden od staršev. To je tisti, ki živi z otroki v skupnem gospodinjstvu.

Naredite testni izračun dohodnine in se odločite, komu se bolj splača uveljavljati vzdrževane družinske člane in v kakšnem razmerju. Uporabite enega izmed Datinih brezplačnih kalkulatorjev ter opravite informativni izračun dohodnine in izračun olajšav za vzdrževane družinske člane!

Informativni izračun dohodnine

Kateri so pogoji za dodatek za velike družine?

Velike družine morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih:

  Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

  Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

 • da gre za družino s tremi ali več otroki;
 • ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji;
 • da so otroci mlajši od 18 let oziroma oz. otroci, ki so jih starši dolžni preživljati, a niso starejši od 26. let (če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta).

Dodatek za velike družine 2019 je bil izplačan 12. 4. 2019. Za družine s tremi otroki je dodatek za velike družine 2019 znašal 380 evrov, za družine s štirimi ali več otroki pa 480 evrov.

Z letošnjim letom, torej s 1. 1. 2019, pa je bil ukinjen premoženjski cenzus, kar pomeni, da dodatek za veliko družino 2019 prejmejo vsi upravičenci.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Kateri upravičenci so morali posebej vložiti vloge za dodatek za velike družine?

Vlagateljem vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila otrok v družini ni treba vlagati posebne vloge. Za njih namreč že CSD odloči o pravici do dodatka za velike družine po uradni dolžnosti. Tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka ali jim pravica do otroškega dodatka ni pripadala, pa so morali vložiti vlogo za uveljavljanje pravice za dodatek za velike družine v tekočem letu za tekoče leto.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Družinam, ki se jim bo do konca leta rodil še tretji otrok bo dodatek za velike družine 2019 izplačan takrat. V primeru, da se staršem s tremi otroki v tekočem letu število otrok v družini poveča, so upravičeni do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki. V tem primeru morajo vlogo vložiti najpozneje do konca tekočega leta, v katerem se je število otrok povečalo. Razen če so upravičeni do otroškega dodatka.

Katere so še ostale pravice velikih družin?

 • Pravica do pomoči pri nakupu vinjete.
 • Plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače v primeru štirih ali več otrok.
 • Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu.
 • Uveljavljanje vračila davka na motorna vozila.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja