Go to Top

Del dohodnine za donacije – rok se izteka!

Del dohodnine lahko namenite za donacije. Rok, do katerega lahko namenite svoj del dohodnine izbranemu upravičencu, se izteka z 31. 12. 2019, zato pohitite. Še pred tem pa preverite, kakšna bo Vaša dohodnina za leto 2019.

dohodnina kalkulator

Del dohodnine lahko namenite za donacije

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) dovoljuje, da del dohodnine lahko namenite za donacije. Zakon določa, da lahko vsak davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% odmerjene dohodnine nameni za financiranje upravičencev do donacij.

Kdor se odloči, da bo del dohodnine (odmerjene) namenil za donacije, ne bo s tem v ničemer prikrajšan. Donacija dela dohodnine tako ne bo vplivala na morebitno pravico do vračila dohodnine oziroma obveznost doplačila.

Del dohodnine, ki ga lahko namenimo za donacije je omejen, in sicer lahko znaša največ 0,5% odmerjene dohodnine. Če se za donacijo dela dohodnine ne odločimo, bo ta razporejen v proračun države.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do donacij so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti. Da se lahko štejejo za upravičence do donacij, morajo imeti nevladne organizacije status nevladne organizacije v javnem interesu.

Samooklicane politične stranke, sindikati, cerkve in verske skupnosti, ne morejo biti upravičenci do dela dohodnine. Upravičenci so lahko namreč le tisti subjekti, ki imajo status politične stranke, reprezentativnega sindikata, registrirane cerkve ali druge verske skupnosti na podlagi ustreznega zakonskega predpisa.

Kako izbrati prejemnika, ki bo prejel del dohodnine za donacije?

Vlada Republike Slovenije vsako leto sprejme poseben sklep, s katerim določi upravičence do donacij za tekoče koledarsko leto. Sklep s seznamom upravičencev se javno objavi v Uradnem listu RS.

S seznama upravičencev je mogoče izbrati največ 5 upravičencev, med katere naj se razdeli do 0,5 % dohodnine. Prejemnika oziroma več prejemnikov lahko določimo z vlogo, ki jo oddamo pri pristojnem finančnem uradu ali pa preko sistema e-davki, kjer je za ta namen na razpolago vloga Doh-Don.

Rok za oddajo vloge

Davčni organ bo pri razporejanju dela dohodnine upošteval veljavne vloge, ki bodo prispele do 31. decembra tistega leta, za katero se dohodnina odmerja.

Ko zavezanec vlogo vloži, bo ta veljala tudi v prihodnjih letih in je ni potrebno vlagati ponovno. Če pa bi želeli spremeniti prejemnika donacije, bo vlogo potrebno oddati znova.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

 

Morda vas zanima tudi:

  1. Izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica) je lahko NEOBDAVČENO!
  2. Dodatek za delovno dobo – Kako se obračuna? 
  3. Zdravniški pregled za službo: kdaj ga je potrebno opraviti?
  4. Gotovinsko poslovanje med podjetji
  5. Minimalna plača z novim letom višja!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja