Go to Top

DDV v okoliških državah

Kakšen je DDV v okoliških državah? Preverite, koliko davka države poberejo Italijanom, Avstrijcem, Hrvatom, Madžarom in Nemcem.

izobraževanje

Zakaj pa se ne bi računovodskih osnov in vodenja poslovnih knjig naučili sami?

Več informacij

DDV (davek na dodano vrednost) je davek na potrošnjo. DDV v obliki odstotnega dodatka na končno ceno blaga ali storitve plača končni potrošnik, bremeni pa vse tiste, ki nimajo pravice do odbitka DDV. DDV velja za splošni posredni davek.

Koncept DDV se je porodil v začetku 20. stoletja, na evropskem prostoru pa je začel uveljavljati leta 1967, ko sta bili predstavljeni prvi dve direktivi o davku. Poleg osnovne in znižane stopnje imajo posamezne države lahko nekatere specifične stopnje obdavčitve za določeno blago in storitve (npr. super znižana stopnja in ostale stopnje). Davčna stopnja, kjer se lahko uporabi davek, ki je nižji od 5 odstotkov, je super znižana stopnja, za ostale stopnje pa velja, da se pri njih lahko uporabi davek, ki je nižji od 12 odstotkov.

DDV v okoliških državah

Obdavčljive transakcije se obračunavajo po stopnjah in pod pogoji, ki jih določi posamezna država Evropske Unije. V Sloveniji je predpisan davek, ki se plačuje po stopnji 22 odstotkov od vsakega prometa blaga, storitev, pridobitev blaga iz druge države članice EU in uvoza blaga. To pa ne velja za promet, za katerega je posebej določena znižana stopnja – 9,5 odstotka. V to skupino sodijo naslednje blago in storitve: hrana in pijača (razen alkoholnih pijač), dobava vode, zdravila, medicinska oprema, prevoz oseb in njihove prtljage, knjige (slikanice, časopisi …), vstopnine (razstave, gledališča …), avtorske pravice, uvoz umetniških predmetov in zbirk, stanovanja in drugi objekti, živali za pitanje, semena,sadike in podobno, dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem, uporaba športnih objektov, storitev pokopa in upepelitve, storitev javne higiene. Podrobnosti navaja Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) v Prilogi I.

DDV v okoliških državah – Italija

V Italiji znaša osnovna stopnja DDV, tako kot v Sloveniji, 22 odstotkov. Njihova znižana stopnja se giblje med 5 in 10 odstotki, Italijani pa imajo tudi t. i. super znižano stopnjo, ki znaša 4 odstotke. Iz zgoraj navedenega so izvzeta območja Livigno, Campione d’Italia in jezera Lugano.

DDV v okoliških državah – Avstrija

V sosednji Avstriji se znižana stopnja DDV giblje med 10 in 13 odstotki, osnovna stopnja DDV pa je 20 odstotna. Posebnost ima Avstrija v obdavčitvi (13 odstotkov) vin, ki jih proizvajajo kmetje. To spada med t. i. ostale stopnje DDV. V regijah Jungholz in Mittelberg pa velja drugačna davčna stopnja, in sicer ta znaša 19 odstotkov.

V Sloveniji znaša splošna stopnja DDV 22, v Avstriji 20, na Madžarskem pa 27 odstotkov!

Klikni in deli

DDV v okoliških državah – Hrvaška

Znižana stopnja DDV na Hrvaškem znaša med 5 in 13 odstotki, osnovna pa je 25 odstotkov.

DDV v okoliških državah – Madžarska

Na Madžarskem se znižana stopnja giblje med 5 in 18 odstotki. Madžari imajo osnovno stopnjo DDV za pet odstotkov višjo kot jo imamo v Sloveniji, in sicer ta znaša 27 odstotkov.

Morda je prispevek o davkih izven meja Slovenije v vas vzbudil tudi vprašanje, katere države veljajo  za davčne oaze?

DDV v okoliških državah – Nemčija

Znižana stopnja v Nemčiji znaša sedem, osnovna 19 odstotkov. To ne velja na ozemlju Büsingen in na otoku Heligoland.

Če vas zanima, kako je z davki v drugih državah Evropske unije, je Evropska komisija objavila seznam davčnih stopenj DDV v vseh 28 državah članicah Podatki veljajo za 1. januar 2016.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja